อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

“โฆสิต”แนะไทยควรเปลี่ยนทิศทางบริหารประเทศ

“โฆสิต”แนะไทยชี้เปลี่ยนทิศบริหารประเทศ หลังโครงสร้างประชากรเปลี่ยน เกิดน้อย คนแก่สูง อัดประชานิยมคนทำงานกู้สร้างหนี้ไม่ยั่งยืนแก่ก่อนรวย ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 06.46 น.

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยและแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคต จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ว่า การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการเกิดที่ต่ำ เพราะขณะนี้ถึงจุดที่ต้องระวังหลังระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มมีปัญหาในแนวทางเดียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่กรีซ หากไม่เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาใหม่ยังดำเนินนโยบายประชานิยมในกรอบที่ไม่เหมาะสม กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยการสร้างหนี้ จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในวัยสูงอายุได้

”เราต้องปฏิเสธกรีซโมเดล เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ การกระตุ้นการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นโดยก่อหนี้เพิ่ม ไม่ใช่แนวทางที่จะไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น จะต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ เพราะคงพึ่งระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไม่ได้แล้ว ขณะที่การส่งออกตอนนี้เป็นทางเลือกเดียวที่ยังสำคัญและต้องดำเนินกันต่อไป เพราะโครงสร้างเราเป็นอย่างนี้ ขณะที่แนวทางแก้คงต้องทิ้งคำถามไว้ให้คิดต่อ ว่าจะทำอย่างไร ตอนนี้คงต้องกลับมาเน้นเรื่องของการสร้างคุณภาพมากกว่าปริมาณ ใช้แรงงานคนให้น้อยลง สร้างคนให้ตรงกับงาน ส่วนประชากรในวัยทำงานตอนนี้อย่าเอาเงินในอนาคตมาใช้ หรือสร้างหนี้ไว้ให้ลูกหลาน ลูกหลานจะไม่รอด การใช้เงินต้องดูว่าเราใช้เงินของตัวเราเองหรือเงินออมของเราหรือเปล่า” นายโฆสิต กล่าว


 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0