อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ส่งเสริมเรียนต่อรับเออีซี

อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 เวลา 00.00 น.

ใกล้เข้าสู่การเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าไปทุกที และภาษาก็เป็นส่วนสำคัญในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทุกประเทศอาเซียนเข้าด้วยกัน

ล่าสุดคณะผู้แทนในแวดวงการศึกษาจากเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 7 โรงเรียน และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1 แห่ง เดินทางมาประเทศไทยเพื่อพบปะกับคณะผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาคมศิษย์เก่าจากจังหวัดระยองและชลบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสานต่อและกระชับความสัมพันธ์ด้านการศึกษา รวมไปถึงการฝึกฝนด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่เออีซี จากเมื่อต้นปีที่คณะผู้แทนจากจังหวัดระยองได้เดินทางไปเมืองไครสต์เชิร์ชและลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มทางเลือกให้นักเรียนไทยได้ไปศึกษาต่อที่เมืองไครสต์เชิร์ชมากขึ้น

เอมิลี่ เบรธเวท ตัวแทน International Education for Christchurch Educated หน่วยงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเอื้อประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อนักเรียน ครู ตลอดจนกลุ่มและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นับเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา ได้เพื่อนใหม่ ได้พบกับความท้าทายใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานการเรียนการสอนระดับโลกของประเทศนิวซีแลนด์

การบรรลุข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระดับภูมิภาคกับภูมิภาค ซึ่งลงนามโดยคณะผู้แทนจากจังหวัดระยองและเมืองไครสต์เชิร์ชเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จะช่วยขยายทางเลือกด้านการศึกษาต่อที่เมืองไครสต์เชิร์ชและให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อระดับมัธยมปลายในโรงเรียนชั้นนำเป็นระยะเวลาตั้งแต่เทอม 1 ถึง 4 เทอม โดยขณะนี้มีนักเรียนไทยเดินทางไปศึกษาต่อในโรงเรียนของเมืองไครสต์เชิร์ชแล้ว 2 ราย โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวของชาวนิวซีแลนด์และสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนที่โรงเรียนในเขตเมืองหรือเขตชนบท ทั้งนี้ คาดว่าจะมีนักเรียนไทยสนใจเข้าร่วมโครงการอีกมาก โดยนอกจากโรงเรียนที่ร่วมลงนามไปก่อนหน้านี้แล้ว ยังมีอีก 12 ในเขตพื้นที่การศึกษา 18 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้อีกด้วย

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนไทย Lincoln University ร่วมกับ Kiwi Centre ประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดสรรทุน English Language Further Study Awards จำนวน 18 ทุน แก่โรงเรียนที่เป็นสมาชิก โดยนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้เรียนในหลักสูตร English for Academic Purposes (EAP) ณ Lincoln University เป็นเวลา 12 สัปดาห์.

Mr.Jคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0