อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ค้านขุดเจาะหาบ่อน้ำมันในอ่าวตัว ก

ชาวประมงใน จ.สมุทรสาคร กว่า 200 คน รวมตัวกันที่น้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต้านการขุดเจาะหาบ่อน้ำมันในอ่าวตัว ก เกรงกระทบระบบนิเวศน์ อังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 08.49 น.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 ต.ค. ชาวประมงใน จ.สมุทรสาคร กว่า 200 คน ได้มารวมตัวกันที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการสำรวจและขุดเจาะหลุมสำรวจ หมายเลข G 1/48 ในอ่าวไทย (รูปตัว ก) ให้แก่ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผวจ.สมุทรสาคร พร้อมกันนี้ได้มีการนำเรือประมงกว่า 100 ลำ มาจอดเทียบท่าบริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครด้วย โดยชาวประมง จ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ที่มารวมตัวในครั้งนี้ เพราะต้องการคัดค้านการสำรวจและขุดเจาะหลุมสำรวจของบริษัทเพิร์ลออย (อมตะ) หรือที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัทเอ็ม พี จี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายอภินันท์ บุญยบัณฑิต เป็นผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจ และนิเทศสัมพันธ์ เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางบริษัทฯดังกล่าวได้เคยจัดประชุมกับชาวประมงเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของการขุดเจาะปิโตรเลียมหลุมสำรวจหมายเลข G 1/48 มาแล้วหลายครั้ง และชาวประมงทั้งใน จ.สมุทรสาคร ตลอดจนจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก ก็ได้ยื่นคัดค้านมาตลอด เพราะเห็นว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเล และการทำมาหากินด้านอาชีพประมง ดังนั้นจึงได้ขอให้บริษัทฯ ที่ได้รับสัมปทานในเขตพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก นี้ ได้ทำการขุดเจาะปิโตรเลียมหลุมสำรวจให้ห่างออกไปจากพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก โดยขอให้เว้นพื้นที่ทำมาหากินในบริเวณดังกล่าวไว้

ต่อมาทางสมาคมการประมงสมุทรสาครก็ได้รับแจ้งจากจังหวัด ตามหนังสือที่ สค. 0036/12009 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2553 ว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บริษัท ผู้รับสัมปทานระงับการสำรวจปิโตรเลียมในบริเวณดังกล่าวไว้ก่อน และจะนำข้อความคิดเห็นจากการประชุมไปประสานหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางดำเนินงานตลอดจนช่วงเวลาที่เหมาะสม ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทางสมาคมการประมงสมุทรสาคร ก็ได้รับแจ้งจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เป็นสำเนาหนังสือ ว่า บริษัท เอ็ม พี จี (ประเทศไทย) จำกัด จะกำหนดวันขุดเจาะประมาณต้นเดือน พ.ย. 2556 ระยะเวลาประมาณ 20 – 25 วัน ทั้งนี้หากปล่อยให้บริษัทฯ ดังกล่าวดำเนินการได้ ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทุกระบบ เนื่องจากพื้นที่อ่าวไทยตอนบน หรือ อ่าวไทยตัว ก มีเนื้อที่จำกัด อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีอาชีพการประมง เพราะรัศมีพื้นที่ทำการของแท่นขุดเจาะ ครอบคลุมพื้นที่ทำการประมง และการเดินเรือ ซึ่งทางชาวประมง จ.สมุทรสาครนั้น ก็ขอยืนยันว่าจะขอคัดค้านให้ถึงที่สุด

ด้านว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ กล่าวหลังจากรับหนังสือร้องเรียนว่า จะได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงาน จ.สมุทรสาคร ทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดต่อกระทรวงพลังงาน และจะให้รีบนำไปยื่นโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทางรัฐมนตรีตลอดจนผู้มีอำนาจได้รับทราบความต้องการและความเคลื่อนไหวของชาวประมง ซึ่งการระงับการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวรูปตัว ก นั้น นอกจากจะร่วมกันรักษาทรัพยากรสัตว์ทะเลไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวประมงในหลายๆ จังหวัดแล้ว ยังเป็นการผลักดันนโยบายของรัฐบาลด้านการเป็นครัวโลกอีกด้วย



คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0