อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ซื้อรถเมล์เอีนจีวีใหม่3พันคัน คนพิการขึ้นได้เฉพาะรถแอร์

สรุปแล้วร่างทีโออาร์รถเมล์เอ็นจีวี ยืนรายละเอียดตามมติครม. ซื้อรถขนาด12เมตรประมูลรวดเดียว8สัญญา คนพิการได้ขึ้นเฉพาะรถแอร์ พุธที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 06.19 น.

นายนเรศ บุญเปี่ยม รองผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ฝ่ายรถองค์การ ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างทีโออาร์โครงการซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 3,183 คัน วงเงิน 13,162.2 ล้านบาท เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้ประกาศร่างทีโออาร์ผ่านเวบไซต์เป็นครั้งที่ 5 และได้ปิดรับฟังความเห็นไปแล้ว ซึ่งมีผู้เสนอความเห็นมาทั้งสิ้น 13 ราย โดยเป็นการเสนอความเห็นเก่าๆ ที่เคยเสนอมาแล้วและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอเหล่านั้นไปแล้วทั้งสิ้น เช่น ข้อเสนอของคนพิการ ที่อยากให้ ขสมก.ซื้อรถพื้นต่ำไม่มีบันได (Low Floor) ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ แต่คณะกรรมการฯ ยืนยันแล้วว่า จะซื้อรถลักษณะดังกล่าวเฉพาะรถปรับอากาศเท่านั้น ส่วนรถธรรมดาจำเป็นต้องเป็นรถพื้นสูง เพื่อให้สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังได้

นายนเรศ กล่าวว่า ส่วนข้อเสนอของนายไพโรจน์ วงศ์วิภานันน์ ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชุดศึกษาเฝ้าระวัง โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3,183 คัน ที่เสนอทั้งเรื่อง ควรซื้อรถขนาด 10 ม.ด้วยนั้น ขสมก.ทำตามมติ ครม. ที่ให้ซื้อรถขนาด 12 ม. ส่วนข้อคิดเห็นว่าราคากลางที่ ขสมก.กำหนดยังไม่ถูกต้อง ควรแจกแจงราคาอะไหล่ในแต่ละส่วนด้วยนั้น ขสมก.ต้องการซื้อรถเป็นคันมาวิ่งให้บริการ จึงไม่จำเป็นต้องแยกราคาอะไหล่แต่ละส่วน อีกทั้งราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางที่ ครม.อนุมัติมาแล้ว นอกจากนี้ข้อเสนอเรื่องให้แยกการเคาะราคาทีละสัญญา ห่างกันสัญญาละ 1-2 เดือนนั้น คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถ้าเคาะราคาพร้อมกันทั้ง 8 สัญญา จะได้รถมาให้บริการเร็ว อีกทั้งหากเคาะทีละสัญญา สัญญาหลังอาจจะไม่ได้ราคาถูก เพราะเอกชนจะรู้แล้วว่าผู้ชนะสัญญาแรกๆ เสนอราคาเท่าใด และอาจกลายเป็นกรณีแยกจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ซึ่งอาจผิดระเบียบพัสดุไปอีก ทั้งนี้ได้ทำหนังสือสอบถามไปที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.) กรมบัญชีกลาง แล้วได้คำตอบว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติงบมาครั้งเดียว

นายนเรศ กล่าวต่อว่า ข้อเสนอทั้ง 13 ความเห็นนี้ เป็นความข้อเสนอเก่าที่คณะกรรมการฯ เคยพิจารณามาแล้วทั้งสิ้น ในครั้งนี้คงจะไม่มีการปรับแก้อะไรอีก เพราะถือว่าเป็นความของคณะกรรมการฯแล้ว หลังจากนี้จะสรุปร่างทีโออาร์ที่สมบูรณ์เสนอนายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการ ขสมก. ตัดสินใจในการเดินหน้าการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 3,183 คัน ต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0