อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กต.มอบเงิน 6 ล้านระดมช่วยเหลือฟิลิปปินส์

กองทัพส่งเครื่องบิน ซี-130 ขนสิ่งของจ่ายผู้ประสบภัย อาเซียนจับมือจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้เตรียมส่งข้าว 5,000 ตันไปช่วย พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 07.09 น.

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจาณาให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศฟิลิปปินส์ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุไห่เยี่ยน โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมประชุม เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี สภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง โดยภายหลังการประชุม นายชุตินทร กล่าวว่า ไทยจะบริจาคเงินจำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,000,000 บาท ให้แก่ฟิลิปินส์ในเบื้องต้น เพราะเป็นสิ่งที่ประเทศผู้ประสบภัยต้องการ ซึ่งองค์การสหประชาชาติแนะนำให้บริจาคเป็นเงินสด ขณะที่สัปดาห์หน้า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)จะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือแก่ฟิลิปปินส์ รวมถึงกองทัพอากาศจะส่งเครื่องบิน ซี-130 เพื่อลำเลียงสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสัปดาห์หน้า เช่น ถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก รวมทั้งสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานรัฐ และเอกชน ส่วนสิ่งของที่เหลือจะทยอยส่งทางเรือ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 วัน

นายชุตินทร กล่าอวีกว่า สำหรับสิ่งที่ฟิลิปปินส์ต้องการเร่งด่วน คือ ข้าวจำนวน 5,000 ตัน ซึ่งจะถูกจัดส่งผ่านกลไกอาเซียน + 3 คือจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ส่วนสิ่งของอื่นๆที่ฟิลิปปินส์ต้องการ เช่น อาหารพร้อมรับประทานทันที อาหารกระป๋องที่เปิดฝารับประทานได้ ข้าวกึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ยารักษาโรค ถุงบรรจุศพ ผ้ายาง เต้นท์ นอกจากนี้ ไทยจะประสานกับองค์การอาหารโลก(ดับเบิ้ลเอฟพี) เพื่อช่วยเหลือในกรอบเวลา 6 เดือน โดย 2 เดือนแรกจะเน้นให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร ส่วนอีก 4 เดือนหลังจะเน้นเรื่องการฟื้นฟู ขณะที่ศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียนั้น ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างฟิลิปปินส์และอาเซียนว่าต้องการสิ่งของใด และสิ่งของที่จะบริจาคสามารถนำเข้าฟิลิปปินส์ได้หรือไม่.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0