อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"ในหลวง" เสด็จฯพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.15 น.

เมื่อเวลา 12.01 น. วันที่ 25 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2466

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ส่วนพระเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ ศาลาลงสรงฝ่ายหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระที่นั่งสมุทพิมาน มีศาลาลงสรงน้ำทะเล มีเฉลียงสำหรับประทับรับลมทะเล ต่อจากนั้นในเวลา 14.01 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล

สำหรับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน" เป็นพระราชวังฤดูร้อน ที่รัชกาลที่ 6 ทรงร่างแบบด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง โดยมีเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง และแล้วเสร็จในปี 2467 เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ (เรือนไทยผสมยุโรป) สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เป็นอาคารแบบเปิดโล่งสองชั้น ใต้ถุนสูง พื้นล่างเทคอนกรีต ประกอบด้วยพระที่นั่งสำคัญ 3 องค์ ได้แก่ พระที่นั่งสมุทพิมาน เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต่อมาในปี 2468 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประทับระหว่างทรงพระครรภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระที่นั่งพิศาลสาคร เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา

พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ เป็นอาคารสองชั้น มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเปิดโล่งทั้งชั้นล่างและชั้นบน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ศาสนพิธี โรงละคร และที่ชุมนุมในโอกาสต่าง ๆ

ปัจจุบันพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นที่ตั้งกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) และกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายพระราม 6) และอยู่ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดให้เข้าชมในวันพฤหัสบดีถึงวันอังคาร ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. โดยปิดทำการในวันพุธ