อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

สธ.ยกเลิกคำสั่งห้าม ขรก.ลาหยุดแล้ว

สธ.ยกเลิกคำสั่งห้าม ขรก.ลาหยุดแล้ว อ้างออกไม่ชอบ “หมอณรงค์” ชี้ งานบริหาร เรียกใช้ “หมอวชิระ-หมอสุเทพ”เท่านั้น ไฟเขียวทุกคนแสดงความคิดเห็นได้ แต่อย่าให้งาน พุธที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 07.39 น.

เมื่อวันที่15 ม.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงการสาธารณสุข กล่าว ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพื่อชี้แจงกรณีที่นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณศุขอาศัยอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนปลัดสธ. มีหนังสือคำสั่งเมื่อวันที่10 ม.ค.2557 เรื่องการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ระหว่างการชุมนุมโดยขอให้ดูแลสถานที่ราชการ และห้ามราชการลาหยุดราชการทุกประเภทและห้ามเดินทางไปราชการที่ต่างจังหวัด ว่า โดยหลักการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ 1. ด้านพัฒนาการแพทย์มีนพ.ชาญวิทย์ เป็นผู้รับผิดชอบ  2.งานด้านพัฒนาการสาธารณสุข มีนพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงวสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบ และ 3. งานกลุ่มภารกิจสนับสนุนงานบริการสุขภาพมีนพ.ทรงยศชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด

นพ.ณรงค์กล่าวต่อว่า ส่วนภารกิจในสำนักงานปลัดกระทรวงวสาธารณสุขนั้น ขณะนี้มอบหมายให้นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรววงสาธารณสุขด้านบริหาร และนพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ช่วยเหลือตน ในการทำเรื่องเหล่านี้ซึ่งในการจะบริการราชการ ตนจะมอบหมายให้ทั้ง 2 คนนี้ และสถานการณ์เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา อำนาจในการดูแลภารกิจก็เป็นไปตามกฎกระทรวงยกเว้นภารกิจด้านกฎหมาย การตรวจสอบการทุจริต ได้มอบหมายให้นพ.ทรงยศ เป็นผู้ดูแลดังนั้นหนังสือที่จะออกไปในนามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีต้องออกโดยตนนพ.วชิระ และ นพ.สุเทพ เป็นหลัก และหนังสือที่เกี่ยวกับงานด้านกฎหมายจะมีนพ.ทรงยศเป็นผู้ออกหนังสือเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

“ ปัจจุบันมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่เข้ามาและปรากฏตามข่าวอยากขอผู้บริหารและในส่วนของภูมิภาคว่าสิ่งสำคัญ คือ ความสามัคคีความเป็นเอกภาพของสาธารณสุข อยากให้เดินไปด้วยกัน รับฟังความเห็นต่างเข้าใจซึ่งกันและกัน ความเห็นต่างเป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถทำได้ ทุกคนต้องเข้าใจและอยู่ด้วยกันให้ได้ที่สำคัญคือความไม่สับสนโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารที่จะยึดหลักว่าถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนจะส่งเอสเอ็มเอสไปแล้วส่งหนังสือราชการตัวจริง และแฟกซ์ตามไป รวมถึงการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ” นพ.ณรงค์ กล่าวและว่า ขอให้ทุกจังหวัดได้เฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเมืองและเตรียมพร้อมให้บริการถ้าจังหวัดใดจะเข้ามาปฏิบัติงานสนับสนุนทีมแพทย์ในพื้นที่ กทม.ขอให้ประสานกับนพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผอ.สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน (สธฉ.) เท่านั้นหากมีใครสั่งก็ไม่ต้องเข้ามา แม้แต่เป็นคำสั่งของตนก็ไม่ต้องเข้ามาให้ฟังคำสั่งของ นพ.อนุรักษ์ เท่านั้น

ด้านนพ. บัญชา ค้าของ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวว่า ขอยกเลิกหนังสือคำสั่ง สธ.1205.12/419 ว่า ด้วยเรื่องการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ระหว่างการชุมนุม ที่ออกไปเมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมาเนื่องจากพบข้อบกพร่อง 2 ประการคือ 1. หน่วยที่ออกหนังสือไม่ใช่ฝ่ายบุคคลแต่ออกโดยสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 2. เรื่องอำนาจในการลงนามฝ่ายที่ออกหนังสือไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนส่งออกไป ทำให้หนังสือดังกล่าวถูกลงนามโดยรองปลัดกระทรวงสาธารณศุขท่านหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะในวันที่ออกหนังสือฉบับดังกล่าวปลัดกระทรวงสาธารณศุขยังนั่งทำงานและปฏิบัติราชการตามปกติ ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบการลาตามปกติ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0