อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

พท.ขู่ "สุรชัย"ทูลเกล้าฯนายกฯ ม.7 เจอข้อหากบฏ

ทีม กม.เพื่อไทย ขู่ "สุรชัย" คิดทูลเกล้าฯนายกฯ มาตรา 7 ระวังข้อหากบฏ-หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ย้ำอีก "นิวัฒน์ธำรง"มีอำนาจเต็ม พุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 05.55 น.

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่พรรคเพื่อไทย นายคณิน บุญสุวรรณ ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา พยายามหารือหลายภาคส่วนเพื่อเสนอทางออกวิกฤติประเทศ และการมีนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 7 ว่า การประชุมของวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นในรอบหรือนอกรอบไม่สามารถทำได้ เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดสมัยประชุมสภา พ.ร.ฎ.เรียกประชุมสมัยวิสามัญได้กำหนดไว้ชัด ไม่มีเรื่องการเลือกประธานวุฒิสภา หรือเรื่องอื่น หากวุฒิสภามีมติเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ร้องขอ และนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ นายสุรชัย และ ส.ว.จะเจอข้อหาเป็นกบฏ ตามมาตรา 113 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยนายสุรชัย จะเจอข้อหากนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการในสิ่งที่ไม่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พูดง่าย ๆคือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และถ้าเกิดการลุกฮือขึ้นต่อต้านและเกิดการประกาศกฎอัยการศึกขึ้นหรือก่อรัฐประหาร นายสุรชัยต้องรับผิดชอบ

นายคณิณ ยังกล่าวยืนยันข้อกฎหมายถึงอำนาจของนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ว่ามีอำนาจเต็มตามรัฐธรรมนูญมาตรา 181 และสามารถนำร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งขึ้นทูลเกล้าฯ และรับสนองพระบรมราชโองการฯได้.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0