อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

'หมอลักษณ์'เผย5ข้อปฏิบัติ ช่วง'ดาวพฤหัสฯ'โคจรวิปริต

"อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ" หมอดูชื่อดัง เผยดวงเมือง "ดาวพฤหัสบดี โคจรวิปริต ต้องมีสติ ยึดมั่นในความดี" พร้อมแนะวิธีปฏิบัติ 5 ข้อ พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น.

"อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ" หมอดูชื่อดัง เผยดวงเมือง "ดาวพฤหัสบดี โคจรวิปริต ต้องมีสติ ยึดมั่นในความดี" โดยดาวพฤหัสบดีพักร์ ประชาชนคนไทยต้องมีสติ ยึดมั่นในคุณความดี ท่ามกลางกาลเวลา เราประชาชนควรทำอย่างไร?
1.ต้องมีสติ ทบทวนเรื่องราวของชีวิต เรื่องใดที่ไม่ถูกต้อง ต้องทำให้ถูกต้อง และให้ถูกต้องตามกฏหมายและศีลธรรมอันดี ความผิดพลาดไม่มีใครไม่เคยผิดไม่เคยพลาด ให้ตั้งสติ แก้ไขปรับปรุงตัวเองในทันที อย่าทำซำ้ อย่าคุ้นเคย ยินดี ในความผิดนั้น และเริ่มต้อนทำในสิ่งที่ดีที่งาม ที่ถูกต้อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 2.ยึดมั่นในความกตัญญู จงรักภักดี บิดามารดา ผู้มีพระคุณ เราต้องนึกถึงในพระคุณ ให้ปฏิบัติในกตัญญูตามกำลัง และต้องชักจูงท่าน(หากว่าท่านมีมิจฉาทิฐฐิ)ให้ท่านคิด เห็น ปฏิบัติในสัมมาทิฐฐิ /ในพระมหากษัตริย์เจ้า ทั้งในอดีต ปัจจุบัน ท่านคือผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เราคนไทยต้องระลึกนึกถึงท่านด้วยความจงรักภักดี ไม่คิดไม่นึกอะไรในทางไม่ดีไม่งาม เราคนไทยอยู่มาได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข เป็นไทย ด้วยเพราะพระบารมี 

3.ยึดมั่นในบุญ การสร้างบุญ ปฏิบัติในบุญ พิจารณา เลือก พระที่ศีลงาม ธรรมงาม วัตรงาม ให้เป็นสรณะเป็นที่พึ่ง และห่างเสีย จากพระที่ศีลไม่งามธรรมไม่งาม วัตรไม่งาม (ไม่ต้องไปจาบจ้วงล่วงเกิน ไปด่าไปว่า ไปตัดสิน ไปประจาน กรรมของท่าน ไม่ใช่กรรมของเรา เพราะถ้าเราไป พูด คิด ด่า ว่า เท่ากับจะเกิดกรรมต่อเรา ยิ่งท่านไม่ผิด แต่เราเชื่อตามข่าว ยิ่งบาปหนักต่อเรา) 4.ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ เชื่อมั่นยึดมั่นใน อิทธิบาท 4 ในแผ่นดินนี้ "เราขยันตั้งใจ ใส่ใจ ทำดี เราไม่มีทางอดตาย" 5.สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม มีมงคลวัตถุใดๆให้เรานำมาติดตัวเพื่อ เตือนสติ ระลึกนึกถึง เป็นมงคลวัตถุมงคล คุ้มครองรักษา ตามความเชื่อ ตามความศรัทธา ย่อมเป็นมงคลบังเกิดกับชีวิตของทุกๆคน.

ขอบคุณ โหรฟันธง ลักษณ์ เรขานิเทศ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 418