อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

ห้องทดลองนิวเคลียร์ยุโรปค้นพบอนุภาคชนิดใหม่

นักวิทยาศาสตร์จากห้องทดลองเครื่องเร่งอนุภาคขององค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือเซิร์น ค้นพบหลักฐานยืนยันการมีอยู่จริงของอนุภาคเพนตาควาร์ก พุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 02.01 น.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ว่า ทีมนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทดลอง 1 ใน 4 ของเครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่ (แอลเอชซี) ขององค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) ที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ค้นพบอนุภาคชนิดใหม่เรียกว่า "เพนตาควาร์ก" ซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคควาร์ก 1 ตัว และอนุภาคแอนติควาร์ก 4 ตัว

ห้องทดลองแอลเอชซีบี เป็น 1 ใน 4 ห้องทดลองที่ตั้งอยู่ตลอดเส้นทางของเครื่องเร่งอนุภาคขนาดยักษ์รูปวงแหวนที่มีระยะทางราว 100 เมตร ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้วิเคราะห์การชนกันของอนุภาคที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบเท่าความเร็วแสง โดยในส่วนของห้องทดลองนี้จะมุ่งไปที่การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสสารและปฏิสสาร รวมถึงวิเคราะห์อนุภาคควาร์กด้วย

ควาร์ก คืออนุภาคพื้นฐานที่ถูกค้นพบโดย เมอร์เรย์ เกลล์-มันน์ นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลชาวอเมริกัน บรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างขบคิดทฤษฎีเรื่องการมีอยู่ของอนุภาคเพนตาควาร์กมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษปี 1960 แต่ยังไม่เคยมีการพิสูจน์ได้มาก่อน กระทั่งตรวจพบได้จากการทำงานของแอลเอชซี

การค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการสังเกตการทำงานของแอลเอชซีในการพิสูจน์การมีอยู่ของอนุภาคฮิกส์โบซอน เมื่อปี 2555 โดยนายกาย วิลกินสัน โฆษกประจำห้องทดลอง กล่าวว่า อนุภาคเพนตาควาร์กคือการประกอบตัวขึ้นของควาร์ก ในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นมากว่า 50 ปี และการศึกษาครั้งนี้ อาจทำให้เข้าใจได้มากขึ้นว่าสสารทั่วไปประกอบขึ้นได้อย่างไร

รายงานการค้นพบครั้งนี้ ได้ถูกส่งให้กับวารสารทางวิทยาศาสตร์ "ฟิสิคัล รีวิว เลตเตอร์" โดยนักวิจัยเผยว่า ขั้นตอนต่อไปของงานวิจัยคือ การศึกษาวิเคราะห์การเกาะเกี่ยวกันระว่างอนุภาคภายในเพนตาควาร์ก.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 375