อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเสียชีวิตทั่วโลก

องค์การอนามัยโลกแถลงหนึ่งในสี่ของการเสียชีวิตทั่วโลกเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเส้นทางสัญจรไม่ปลอดภัยและความเครียดในสถานที่ทำงาน อังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 02.39 น.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ 15มี.ค.ว่ารายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่าการเสียชีวิตของคน 12.6ล้านคนในปี2555เกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทั้งการอยู่อาศัยและสถานที่ทำงานและเป็นร้อยละ 23หรือเกือบ 1ใน 4ที่เสียชีวิตทั่วโลกหากประเทศต่างๆไม่ใช้มาตรการเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นทั้งที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานคนนับล้านก็จะป่วยและอาจเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย

รายงานระบุว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างกว้างขวางซึ่งก็เกี่ยวพันกันระหว่างความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเช่น ปัญหามลพิษ ปนเปื้อนสารเคมีภาวะโลกร้อน และรังสีอุลตราไวโอเลตกับปัจจัยอื่นๆเช่น อาวุธปืนและโรคภัยไข้เจ็บ

รายงานระบุอีกว่าการเสียชีวิตของผู้คน 8.2ล้านคนนั้นอาจมาจากมลพิษในอากาศสูดควันบุหรี่ ซึ่งทำให้เกิดโรคหัวใจมะเร็ง และโรคระบบหายใจเรื้อรังปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนทำให้เกิดการเสียชีวิตของผู้คน1.7ล้านคนมาจากการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจรวมถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วยการเสียชีวิตจากอาการท้องร่วง846,000รายก็เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพราะเกี่ยวกับมลภาวะและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด

องค์การอนามัยโลกรายงานต่อไปว่าการเสียชีวิตของผู้คน 246,000คนมาจากอาการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจรวมถึงการฆ่าตัวตายซึ่งเกี่ยวกับการจัดเก็บอาวุธโดยไม่ปลอดภัยและการสรรหาอาวุธมาถือครองนอกจากนั้นก็ยังมียาฆ่าแมลงซึ่งใช้กันมากถึง 1ใน 3ของการฆ่าตัวตายทั่วโลก

การตายที่เกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับได้ 3.8ล้านรายในปี2555ตามมาด้วยภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก3.5ล้านรายน้อยที่สุดคือ อเมริกา 847,000คน ส่วนยุโรปมี1.4ล้านคนและแอฟริกา2.2ล้านคน

องค์การอนามัยโลกระบุด้วยว่าหากบริการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยดีแล้วอาจช่วยป้องกันการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า5ปีได้ถึง 1.7ล้านคนซึ่งเด็กในวัยนี้มีความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและท้องร่วง

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 120