อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

4 ศตวรรษสายสัมพันธ์ไทย-เนเธอร์แลนด์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์มั่นคงและยาวนานกว่า 400 ปี โดยเริ่มจากการสถาปนาความร่วมมือทางการค้าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 16.17 น.

ไทยและเนเธอร์แลนด์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 2147 จากการที่เฟรเดอริก เฮนดริก เจ้าชายแห่งออเรนจ์ ส่งคณะทูตมาเจรจาการค้ากับสยาม ตรงกับช่วงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเนรศวรมหาราช  ซึ่งพระองค์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บริษัท “วีโอซี” ของเนเธอร์แลนด์เดินเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเรือบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ โดยชาวดัตช์เรียกบริเวณดังกล่าวว่า “นิวอัมสเตอร์ดัม” ขณะที่ชาวสยามเรียกว่า “หมู่บ้านวิลันดา” หรือ “หมู่บ้านฮอลันดา”

ต่อมาในปี 2151 สมเด็จพระเอกาทศรถทรงส่งนักการทูตคณะแรกเดินทางถึงกรุงเฮก เพื่อเข้าเฝ้าฯ มอริส เจ้าชายแห่งออเรนจ์ กษัตริย์ฮอลันดาในสมัยนั้น ซึ่งมีการทูลเกล้าฯถวายพระราชสาส์นของสมเด็จพระเอกาทศรถในการเจริญสัมพันธไมตรีและเพิ่มความร่วมมือด้านการค้าขาย ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นแม้มีความขัดแย้งกันอย่างหนักเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการค้า แต่พระมหากษัตริย์ของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาทรงพระปรีชาสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ และทรงนำพาราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการถูกยึดครองได้
 
สำหรับพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเสด็จเยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการพระองค์แรก คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนก.ย.2440 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนต.ค. 2503 ในฐานะทรงเป็นพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาและเจ้าชายเบิร์นฮาร์ด พระราชสวามี ขณะที่ในเดือนพ.ย. 2505 เจ้าหญิงเบียทริกซ์ มกุฎราชกุมารี เสด็จเยือนไทยในฐานะทรงเป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถหลังจากนั้นในเดือนต.ค. 2506 สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาและเจ้าชายเบิร์นฮาร์ด พระราชสวามี พร้อมเจ้าหญิงเบียทริกซ์ มกุฎราชกุมารี เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะทรงเป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต่อมาในปี 2547 สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมเจ้าชายวิลเลม อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมาร เนื่องในวาระครบรอบ 400 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ โดยสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์เสด็จฯไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทรงเปิด “บ้านฮอลันดา”  ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ ซึ่งพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยพระราชทานให้เป็นของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพสกนิกรชาวไทยด้านเจ้าชายวิลเลม อเล็กซานเดอร์ และเจ้าหญิงมักซิมา พระชายา เสด็จเยือนไทยมาแล้วหลายครั้งทั้งที่เป็นทางการและเป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งรวมถึงการทรงเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเดือนมิ.ย. 2549เจ้าชายวิลเลม อเล็กซานเดอร์ เสด็จขึ้นครองราชย์พร้อมทั้งทรงเข้ารับการบรมราชาภิเษกเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม อเล็กซานเดอร์ เมื่อเดือนเม.ย. 2556 ทั้งนี้ พระองค์ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง เมื่อทรงทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งทรงเป็นที่เคารพยิ่งของพระองค์เช่นกัน.

ฝ่ายข่าวต่างประเทศเดลินิวส์

เครดิตภาพ : สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย,baanhollanda.org
 
--------------------------
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51