อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

มิตรไมตรีราชวงศ์ไทย-นอร์เวย์มั่นคงยาวนาน 111 ปี

"...ราชอาณาจักรสยามเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกที่ให้การยอมรับนอร์เวย์ในการเป็นรัฐเอกราช เมื่อเดือนมิ.ย. 2448 ..." ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.01 น.

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนอร์เวย์มีความแน่นแฟ้นและมั่นคงยาวนานตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากการที่ราชอาณาจักรสยามเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกที่ให้การยอมรับนอร์เวย์ในการเป็นรัฐเอกราช หลังแยกเป็นอิสระจากสวีเดนเมื่อเดือนมิ.ย. 2448 หลังจากนั้นในปี 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสนอร์เวย์อย่างเป็นทางการเพื่อทรงเจริญสัมพันธไมตรี ในฐานะทรงเป็นพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 อนึ่ง หลังการแยกตัวเป็นรัฐเอกราชของนอร์เวย์ออกจากสวีเดน ไทยและนอร์เวย์ได้ลงนามร่วมกันอีกครั้งในสนธิสัญญาว่าด้วย "มิตรภาพ การพาณิชย์ และการเดินเรือ" ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากสนธิสัญญาฉบับเดิมที่ลงนามร่วมกันในปี 2411 ในรัชสมัยของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น เกิดขึ้นในขณะที่สวีเดนและนอร์เวย์ยังเป็นประเทศเดียวกัน ต่อมาในเดือนก.ย. 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนกรุงออสโลอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ซึ่งพระองค์เสด็จเยือนไทยเป็นการตอบแทนในเดือนม.ค. 2508 ในฐานะทรงเป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะที่ในเดือนพ.ย. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จเยือนกรุงออสโลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในฐานะทรงเป็นพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 และสมเด็จพระราชินีซอนยา โดยถือเป็นการเสด็จเยือนเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองราชอาณาจักรในปี 2548 ด้วย 

นอกจากนี้ ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเดือนมิ.ย. 2549 เจ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ และเจ้าหญิงเมตเต-มาริต พระชายาและมกุฎราชกุมารี เสด็จเยือนไทยในฐานะผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 และสมเด็จพระราชินีซอนยา เพื่อร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
    
ฝ่ายข่าวต่างประเทศเดลินิวส์

เครดิตภาพและข้อมูล : สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย, สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล, สำนักพระราชวังนอร์เวย์

 
-----------------------


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16