อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

ผลการศึกษาชี้เขื่อนซัมบอร์ทำลายแม่น้ำโขง

ผลการศึกษาชี้แผนการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่สุดบนแม่น้ำโขงของกัมพูชา ที่รัฐบาลจีนสนับสนุน จะทำลายการประมงที่หล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนหลายล้านคน และทำให้ความตึงเครียดย่ำแย่ลงกับเวียดนาม ประเทศปลายน้ำที่จะสูญเสียมากที่สุดจากเขื่อน พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.12 น.

     สำนักข่าวเอพีประจำประเทศไทยรายงานเมื่อวันที่ 17 พ.ค. ว่า รายงานผลการศึกษาเป็นเวลา 3 ปี โดยคณะผู้เชี่ยวชาญของสถาบันมรดกทางธรรมชาติ (เอ็นเอชไอ) แห่งเมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกัมพูชา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเอ็นเอชเอในเดือนนี้ กล่าวว่า เขื่อนซัมบอร์จะให้ประโยชน์อย่างมหาศาลแก่กัมพูชา ทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ขณะเดียวกันก็จะทำลายการประมงในแม่น้ำโขงอย่างมหาศาลเช่นกัน รวมทั้งสร้างความเป็นศัตรูกับเวียดนาม
    เขื่อนซัมบอร์ในจังหวัดกระแจะ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา ที่ตั้งเป้าผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาด 2,600 เมกะวัตต์ ออกแบบโดยบริษัทไชน่า เซาเทิร์น พาวเวอร์ กริด ของจีน จะมีเนื้อที่อ่างเก็บน้ำ 620 ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่ามากเมื่อเทียบกับเขื่อนขนาดใหญ่สุดที่กำลังก่อสร้างบนแม่น้ำโขง นั่นคือเขื่อนไซยะบุรีใน สปป.ลาว ที่ถูกคัดค้านอย่างหนักจากบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมานานหลายปี
    คณะผู้เชี่ยวชาญของเอ็นเอชไอซึ่งยื่นเสนอรายงานต่อรัฐบาลกัมพูชา เมื่อปลายปีที่แล้ว ได้เสนอให้ทางการพนมเปญเลื่อนโครงการออกไป เพื่อศึกษาทางเลือก "ที่ดีกว่า" เช่น ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มพลังงานจากเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำหลายแห่งที่มีอยู่ หรือย้ายสถานที่ก่อสร้างเหนือน้ำขึ้นไป ตรงจุดที่มีแม่น้ำสายย่อยแยกออกหลายสาย
    เขื่อนซัมบอร์จะขัดขวางการอพยพย้ายถิ่นของปลา จากทะเลสาบโตนเลในกัมพูชา ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการแพร่พันธุ์และเพิ่มจำนวน ในพื้นที่ที่บรรดานักวิทยาศษสตร์กล่าวว่า มีการประมงน้ำจืดที่ให้ผลดีที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังจะป้องกันตะกอนก้นน้ำที่เป็นปุ๋ยธรรมชาติ ไม่ให้ไหลไปยังพื้นที่ปลูกข้าวในที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
    รายงานยังเตือนประชากรโลมาอิรวดีที่หลงเหลืออยู่ประมาณ 80 ตัว อาจหายสาบสูญไปจากโลก เนื่องจากแอ่งน้ำลึกที่พวกมันใช้หลบภัยในช่วงหน้าแล้ง จะเต็มไปด้วยตะกอนที่เขื่อนซัมบอร์ปิดกั้น
    รัฐบาลกัมพูชาซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิด รวมทั้งผู้รับความช่วยเหลือและการลงทุนจากจีน ยังไม่ให้ความเห็นโดยเปิดเผยต่อรายงานนี้
    เขื่อน 7 แห่งที่จีนสร้างบนแม่น้ำโขงช่วงต้นน้ำ ในเขตดินแดนของจีน สร้างความปวดหัวให้กับหลายประเทศปลายน้ำ เนื่องจากทำให้ตะกอนที่ไหลลงมาลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง และเขื่อนเหล่านี้ยังถูกกล่าวโทษว่าเป็นสาเหตุทำให้ภัยแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แย่ลงในปี 2559 
    แต่กลุ่มประเทศในภูมิภาคกำลังเดินหน้าแผนการให้บริษัทของจีนก่อสร้างเขื่อนอื่นๆ บนแม่น้ำโขง เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่สูงขึ้น ลาวหนึ่งในประเทศยากจนที่สุดของเอเชีย ฝากความหวังด้านการพัฒนา ด้วยการกลายเป็นแหล่งป้อนพลังงานให้บรรดาประเทศเพื่อนบ้าน.

ภาพ - AP

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15