อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

สถานทูตจีนพร้อมสนับสนุนบทบาท "สื่อไทย-จีน"

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยยืนยันความสนับสนุนของรัฐบาลปักกิ่ง ที่มีต่อบทบาทการทำงานของสื่อมวลชนไทยและจีน และการยกระดับบความร่วมมือระดับทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง ในงานซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีนและสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.55 น.

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก นางหยาง หยาง ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทน ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มากล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “มองอนาคตความสัมพันธ์ไทย-จีน และความคาดหวังต่อบทบาทของสื่อจีนและไทย” ในโอกาสเปิดงานสัมมนาครบรอบ 44 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน : โลกผันแปรแต่มิตรภาพยั่งยืน จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีนและสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน

นางหยาง หยาง ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
 
นางหยาง หยาง กล่าวถึงประสบการณ์ส่วนตัวและมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-ไทย และความปรารถนาที่มีต่อสื่อจีน-ไทย ด้วยมุมมอง ความคิด และแนวคิดตลอดระยะเวลาที่ทำงานในประเทศไทยด้านต่างๆอาทิ เกี่ยวกับสภาพการณ์ของความสัมพันธ์จีน-ไทยในปัจจุบัน  และวิสัยทัศน์แห่งอนาคตในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทย จากนั้นได้กล่าวถึง ความร่วมมือของสื่อมวลชนไทย – จีน สื่อเป็นสะพานและสายสัมพันธ์เชื่อมโยงที่สำคัญในการดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ ตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมใจประชาชนระหว่างจีนและไทย ความร่วมมือในด้านสื่อเป็นส่วนสำคัญของการแลกเปลี่ยนทางสังคม วัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นทางสื่อจีนรายงานเกี่ยวกับประเทศไทยและสื่อไทยรายงานเกี่ยวกับประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น

การรายงานโดยภาพรวมสอดคล้องกับความเป็นจริง และตรงไปตรงมา ยิ่งนับวันสื่อเพิ่มจำนวนมากขึ้น ยิ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนการออกอากาศรายการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ออกอากาศรายการร่วม การเยี่ยมเยียนกัน ฯลฯ จึงมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมความเข้าใจ ความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างจีนและไทย

ในขณะที่ความสัมพันธ์จีน – ไทย กำลังก้าวไปข้างหน้า สื่อจะต้องรับภารกิจที่สำคัญและเผชิญกับโอกาสในการพัฒนาใหม่ โดยเมื่อเดือนก.พ. ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีน กล่าวในสาส์นแสดงความยินดีกับพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนสื่อจีน – อาเซียน แสดงความหวังให้สื่อของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่การติดต่อฉันมิตร เป็นทั้งผู้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นผู้ที่คอยติดตาม เกื้อหนุนการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง ถ่ายทอดเรื่องราวของการส่งเสริมสันติภาพ แสวงหาการพัฒนา เนื่องจากรัฐบาลปักกิ่งเชื่อมั่นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความปรารถนาร่วมกันระหว่างจีนกับอาเซียน

สำหรับความร่วมมือด้านสื่อระหว่างจีนและไทยนั้น นางหยาง หยาง กล่าวว่าโดยส่วนตัวเธอมองว่า ประการแรก ควรส่งเสริมทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีสื่อมากยิ่งขึ้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของจีน นับวันให้ความสนใจกับรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับจีนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่รายงานเกี่ยวกับความสำเร็จในการพัฒนาของจีน มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเชิงลึกจากมุมมองที่แตกต่างกัน อาทิ เพราะเหตุใดระบบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนใช้ได้ผลเป็นต้น
 
นางหยาง หยาง กล่าวด้วยว่า ประการต่อไป สื่อไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่ประเทศอื่นมิอาจจะเทียบได้ ที่สามารถช่วยสื่อไทยรายงานเกี่ยวกับประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง รอบด้าน เชิงลึก สอดคล้องความเป็นจริงและเที่ยงตรง ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้วงการต่างๆของสังคมไทยเข้าใจจีนและส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างจีน – ไทย ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตมีความยินดีและตั้งความหวังที่จะได้ยินเสียงกังวานและความคิดเห็นที่ล้ำค่าของสื่อไทยเกี่ยวกับสิ่งที่จีนต้องปรับปรุง โอกาสของความร่วมมือระหว่างจีน-ไทยอยู่ตรงจุดใด

ด้วยเหตุนี้ สื่อของทั้งสองประเทศควรเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกัน ฝ่ายจีนมีสื่อหลายสำนักได้ส่งผู้สื่อข่าวมาประจำประเทศไทย เราก็ยินดีต้อนรับผู้สื่อข่าวไทยไปประจำที่จีนเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยน ความร่วมมือหลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะของสื่อและความต้องการที่แท้จริง นอกจากนี้ควรส่งเสริมบทบาทของสื่อต่อการผลักดันความร่วมมือเชิงปฏิบัติระหว่างจีนกับไทย หัวข้อของการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นการเผยให้เห็นว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลง แต่มิตรภาพจีน – ไทยจะไม่มีวันเปลี่ยน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อของทั้งสองประเทศจะเข้าใจและใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาใหม่ ปัจจัยใหม่และแนวโน้มใหม่ในการพัฒนาความสัมพันธ์จีน – ไทย ให้ความสำคัญกับการประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาของทั้งสองประเทศ รายงานความคืบหน้าของความร่วมมือเชิงปฏิบัติระหว่างสองประเทศอย่างตั้งใจ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ กระชับความผูกพันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ เพิ่มพลังงานบวกที่แข็งแกร่งสู่การพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน – ไทย


 
“สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจประเทศจีน ยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับการแลกเปลี่ยน และความร่วมมือด้านสื่อระหว่างทั้งสองประเทศ” นางหยาง หยาง กล่าวในท้ายสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นอกจากนี้ในงานยังมีการเสวนา หัวข้อ“บทบาทสื่อในการกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน” วิทยากรประกอบด้วย นางสุมลพันธ์ โกศลสิริเศรษฐ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์, นายเขมทัตต์ พลเดช กก.ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยมี นายภูวนารถ ณ สงขลา อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนั้นยังมีการเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทย-จีน 44ปีแห่งการเติบโต ” วิทยากรประกอบด้วย นายจักรินทร์ โกมลศิริ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ นายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน โดยมีนายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ดำเนินรายการ ท่ามกลางสื่อมวลชนไทยและจีน รวมถึงผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังคับคั่ง.

                                                            ////////////////////////////////////////

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

บอกต่อ : 29