อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

ชาวเอเชีย-แปซิฟิกเกือบ 500 ล้านคนยังคงหิวโหย

ประชากรในเอเชีย-แปซิฟิกเกือบ 500 ล้านคน ยังคงขาดอาหาร ล้มป่วยด้วยภาวะทุพโภชนาการ และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่เพียงพอยับยั้งความหิวโหยได้ ส่งผลกระทบต่อความพยายามของทุกฝ่ายในการบรรลุหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาตามแผนการของยูเอ็น ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.15 น.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ว่าองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( เอฟเอโอ ) โครงการอาหารโลก ( ดับเบิลยูเอฟพี ) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ( ยูนิเซฟ ) ออกรายงานร่วมกันในสัปดาห์นี้ เป็นการประเมินสถานการณ์ความอดอยากและภาวะทุพโภชนาการในเอเชีย-แปซิฟิก ว่าประชากรในภูมิภาคประมาณ 479 ล้านคนยังคงขาดอาหาร ล้มป่วยด้วยภาวะทุพโภชนาการ และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่เพียงพอยับยั้งความหิวโหยได้ โดยจากจำนวนดังกล่าวมากกว่าครึ่งเป็นประชากรในเอเชียใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกือบ 21% ของประชากรเด็กในอินเดียมีอาการของโรคขาดสารอาหาร
 


ทั้งนี้ นอกเหนือจากรายงานร่วมระหว่างเอฟเอโอ กับดับเบิลยูเอฟพีและยูนิเซฟ ระบุถึงความรุนแรงของภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลิตทางการเกษตร และทำให้ปริมาณอาหารบนโลกไม่เพียงพอแล้ว ยังมีการวิเคราะห์ไปถึงนโยบายขจัดความหิวโหยของรัฐบาลแต่ละประเทศในเอเชีย-แปซิฟิกที่ยังล่าช้า ซึ่งรวมถึงการกระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แม้เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งในภูมิภาคขยายตัวรวดเร็วมากขึ้น
 
ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานทั้งสามแห่งจึงร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลของทุกประเทศในภูมิภาคบูรณาการความพยายามขจัดความยากจนในประเทศของตัวเอง กับการยกระดับนโยบายด้านสาธารณสุขที่รวมถึงการจัดการด้านโภชนาการ และการปฏิรูประบบการศึกษา โดยหากสามารถดำเนินการได้ จะถือว่าสอดคล้องและเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ "เอสดีจี" ( Sustainable Development Goals - SDGs ) ของสหประชาชาติ ( ยูเอ็น ) ข้อที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับ "การขจัดความหิวโหยให้เป็นศูนย์" ภายในปี 2573.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28