อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

กัมพูชาแบนคนต่างชาติชั่วคราว ยับยั้งโควิด-19

รัฐบาลกัมพูชาระงับการเข้าเมืองของชาวต่างชาติเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธฺุใหม่ อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.


สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ว่ากระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการณ์เรื่องการระงับการตรวจลงตราหน้าด่าน นโยบายยกเว้นการตรวจลงตราแบบจำเพาะเจาะจงให้กับบางประเทศ และการระงับออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม มีผลตั้งแต่เวลา 23.59 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 30 มี.ค.นี้
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่พลเมืองต่างชาติคนใดมีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าสู่กัมพูชา ให้ยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของรัฐบาลพนมเปญในประเทศต้นทาง แม้ได้รับวีซ่าแล้ว แต่บุคคลนั้นต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ภายในเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ระบุชัดเจนว่าเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แล้ว และผลออกมาเป็นลบ และต้องซื้อประกันภัยการเดินทางเป็นวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 1.62 ล้านบาท )
 
เมื่อเดินทางมาถึงจุดผ่านแดนระหว่างประเทศ บุคคลนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองด้านสาธารณสุขโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคของรัฐบาลกัมพูชา และต้องปฏิบัติตามมาตรการทั้งหมดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการใช้มาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับมาตรการด้านสาธารณสุขของกัมพูชาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะมีการประเมินให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกตลอดเวลา
 

 
อนึ่ง การยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางดังกล่าวยกเว้นนักการทูต และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ ปัจจุบันกัมพูชามีผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 อย่างน้อย 103 คน และรักษาหายแล้ว 21 คน.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21