อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

อียู-อ็อกแฟมร่วมต้าน'โควิด-19' พื้นที่3จว.ชายแดนใต้

สหภาพยุโรป (อียู) และอ็อกแฟม องค์กรนอกภาครัฐเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ จับมือกันรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 และความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นทื่ห่างไกลของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้จัดทำโปสเตอร์ภาพพร้อมข้อความภาษาไทย และภาษายาวี เพื่ออธิบายวิธีป้องกันตนเอง ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 17.23 น.


การระบาดของโควิด-19 ในประเทศมาเลเซียเมื่อต้นเดือนมีนาคม ส่งผลให้มีการปิดด่านพรมแดนและการควบคุมการเดินทางในประเทศ ด้วยเหตุนี้ แรงงานชาวไทยจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่มีเอกสารจำนวนมากต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา

ในหลายชุมชนห่างไกล ผู้คนจำนวนมากยังขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากโควิด-19 เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการป้องกันตนเองอื่นๆ ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบางส่วนมีเฉพาะภาษาไทยและไม่ได้คำนึงถึงขนบธรรมเนียมของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ในเรื่องการสลามและการละหมาด

เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว ออกซ์แฟมได้จัดทำโปสเตอร์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโควิด-19 เป็นภาษาไทยและภาษายาวี โดยได้ปรึกษาอาสาสมัครหญิงในชุมชนต่างๆ โปสเตอร์จำนวน 1000 ชุด แจกจ่ายออกไปยังชุมชน 400 แห่งในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี

โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและองค์กรภาครัฐในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ หรือโครงการวาว นอกจากนี้ ยังมีการส่งโปสเตอร์ในรูปแบบดิจิตอลตามช่องทางสื่อสังคม และกลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคมยังจะตีพิมพ์โปสเตอร์เพิ่มเติมเพื่อแจกจ่ายในทั้งสามจังหวัดโปสเตอร์ดังกล่าวจะช่วยผู้นำชุมชนผู้หญิงและผู้นำทางศาสนาในการเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในชุมชน และลดภาระการดูแลของผู้หญิงและความรุนแรงต่อผู้หญิงอันเป็นผลมาจากความตึงเครียดในครอบครัวและความยากจนที่เพิ่มขึ้น

โครงการวาวได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและมีองค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินงาน โครงการนี้ทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงในพื้นที่สามกลุ่ม ได้แก่ เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ ในจังหวัดปัตตานี ชมรมผู้นำมุสลีมะห์นราธิวาส และสมาคมสวัสดิการมุสลีมะห์จังหวัดยะลา อาสาสมัครของโครงการกำลังทำงานกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สหภาพยุโรป อีเมล์ delegation-thailand-pi@eeas.europa.eu
หรือ ฟิตรา เจ๊ะโวะ เจ้าหน้าที่โครงการของอ็อกแฟม โทร. 062 826 4066 หรืออีเมล์ FJehwoh@oxfam.org.uk.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

บอกต่อ : 28