อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

ปณท.ชวนร่วมงานวันไปรษณีย์โลก3-9 ต.ค.นี้

ไปรษณีย์ไทย ชวนร่วมงานวันไปรษณีย์โลก ประจำปี 57 ระหว่างวันที่ 3-9 ต.ค.ที่เซ็นทรัล พระราม 3 ภายใต้แนวคิด "สุขส่งได้ที่ไปรษณีย์" ศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 06.30 น.

วันนี้ (3 ต.ค.) ที่เซ็นทรัล พระราม 3 นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท.เปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้จัดงาน วันไปรษณีย์โลก World Post Day ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 3-9 ต.ค. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3 โดยเป็นการปรับเปลี่ยนจากการรณรงค์การเขียนจดหมายมาเป็นการจัดงานวันไปรษณีย์โลกเพื่อครอบคลุมและตอบโจทย์สังคมมากขึ้น ภายใต้แนวคิดการจัดงาน สุขส่งได้ทางไปรษณีย์อย่างไรก็ตาม ภายในงานจะเป็นการนำเสนอและจัดแสดงบริการที่หลากหลายและแปลกใหม่ของไปรษณีย์ในสถานที่ต่างๆ จากหลายประเทศ เช่น ไปรษณีย์ใต้ทะเล ไปรษณีย์บนภูเขาไฟของวานูอาตู บริการส่งไปรษณีย์ทางเลือกของญี่ปุ่น รถสามล้อไฟฟ้านำจ่ายที่เดนมาร์ก สถานีรับพัสดุไปรษณีย์ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมงที่สิงคโปร์ รวมถึงการออกร้านจำหน่ายตราไปรษณียากรและบริการต่างๆของไปรษณีย์ไทย

นายปิยะวัตร์ กล่าวว่า ยอมรับว่ารูปแบบการส่งจดหมายเพื่อติดต่อสื่อสารของประชาชนลดน้อยลง แต่บริการจัดส่งจดหมายและเอกสารของไปรษณีย์ไทยยังมีความต้องการจากภาคธุรกิจจำนวนมาก อาทิ ใบเสร็จแจ้งค่าใช้จ่าย เอกสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดส่งเอกสารสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งยังมีรายได้จากบริการดังกล่าวเป็นอันดับ 1 ของรายได้รวมทั้งหมดต่อปี

สำหรับปัญหาในการจัดส่งผ่านบริการไปรษณีย์ในลักษณะต่างๆที่ถูกร้องเรียนและมีปัญหา ซึ่งเกิดจากระบบภายในของไปรษณีย์เองและเกิดจากปัจจัยภายนอกจากผู้ใช้บริการ สำหรับการทุจริตของพนักงานไปรษณีย์ได้เข้มงวดและวางมาตรการป้องกันมากขึ่นด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในศูนย์ไปรษณีย์เชื่อว่า จะลดโอกาสการทุจริตได้ ส่วนปัญหาผู้ใช้บริการจะเน้นให้ความรู้การบรรจุหีบห่อ การส่งสิ่งของอย่สงเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อสิ่งของที่จัดส่งคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0