อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ก.ไอซีที ติวเข้มลูกเสือไซเบอร์ให้ใช้ไอทีอย่างถูกวิธี

กระทรวงไอซีที เดินหน้าอบรมโครงการค่ายลูกเสือไซเบอร์ ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมในการใช้และเรียนรู้ พร้อมผนึกกำลังภาคเอกชน เร่งปลุกจิตสำนึกเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์-ร่วมดูแลสังคมออนไลน์ อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 04.00 น.

วันนี้ (7 ก.ค.) ที่ศูนย์วิชาการและนันทนาการ เซนต์คาเบรียล นนทบุรี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)กล่าวว่า ในการอบรมโครงการค่ายลูกเสือไซเบอร์ (CyberScout Camp)ระหว่างวันที่6-8ก.ค.58นี้ กระทรวงไอซีทีได้ดำเนินโครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ที่มีจิตสำนึกด้านจริยธรรมคุณธรรมในการใช้และเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งขยายเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ในการเฝ้าระวังสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันและประเทศชาติ

ทั้งนี้การอบรมโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ120คน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนช่วงอายุ12-18ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน110คน และครูพี่เลี้ยง จำนวน10คนโดยหัวข้อการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์เบื้องต้นคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ไอซีทีพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550รูปแบบและลักษณะการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์วิชาการลูกเสือและลูกเสือไซเบอร์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์และการแจ้งเหตุเว็บไซต์ไม่เหมาะสมของลูกเสือไซเบอร์เป็นต้น

นอกจากนี้กระทรวงไอซีทีได้ร่วมกับบริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ “โจหัวแตงโม” ที่มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับพิษภัยจากการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในการดำเนินโครงการ “ลูกเสือไซเบอร์ ชวนคนรุ่นใหม่‘คิด ก่อน คลิก’ไปกับอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์โจหัวแตงโม นักสืบออนไลน์” เพื่อปลุกจิตสำนึกในการใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกวิธีให้กับเยาวชนในสถาบันการศึกษาต่างๆโดยจัดกิจกรรมของโครงการฯ ไปยังหน่วยลูกเสือไซเบอร์ประจำสถานศึกษา จำนวน9โรงเรียน ระหว่างวันที่6-31ก.ค.58ถือเป็นประโยชน์ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ ในการใช้สื่อออนไลน์ให้เด็กและเยาวชนได้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 435