อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

พบเรื่องร้องทุกข์ผ่าน GCC 1111 ไตรมาส2 กว่า 3,417 เรื่อง

กระทรวงไอซีที ชู “ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน” หรือ “GCC 1111” สนับสนุนงานศูนย์ดำรงธรรม ผ่านหมายเลข 1111 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง สนองนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พบไตรมาส2/58 มีเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,417 เรื่อง พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 04.00 น.

วันนี้ (9 ก.ค.) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีเปิดเผยว่ากระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ผ่านหมายเลข 1111 ที่ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2547 มาจนถึงปัจจุบัน และได้มีการบูรณาการร่วมกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาลของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยกระดับศูนย์ดำรงธรรมขึ้นเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลซึ่งศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน หรือ GCC 1111 ได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์ดำรงธรรมในการให้บริการประชาชนกรณีรับเรื่องร้องเรียนการขอความช่วยเหลือ โดยได้ดำเนินการรับเรื่องและประสานงานส่งต่อผ่านระบบไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้วยอีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 นี้ GCC 1111 ได้เปิดให้บริการสายด่วนจำนวน 154 จุดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และเว็บไซต์ รวมทั้งได้มีการเพิ่มช่องทางเสริมทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เป็นต้น ปัจจุบันการให้บริการของ GCC 1111 แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1.บริการสอบถามข้อมูลทั่วไป 2.บริการสอบถามข้อมูลเพื่อการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ 3.บริการแบบฟอร์มคำขอรับบริการและเอกสารต่างๆ และ4.บริการรับเรื่องร้องเรียน

ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา GCC 1111 ได้รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานส่งต่อให้กับศูนย์ดำรงธรรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,417 เรื่อง แบ่งเป็นหมวดสังคมและสวัสดิการ 3,166 เรื่อง หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม153 เรื่อง หมวดเศรษฐกิจ59เรื่อง หมวดการเมือง-การปกครอง 28 เรื่อง หมวดกฎหมาย6เรื่อง หมวดการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ 5 เรื่อง ซึ่ง GCC 1111 ได้ประสานส่งต่อไปยังจังหวัดต่างๆ โดย 5 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม

“GCC 1111 สามารถสนับสนุนการจัดกิจกรรมของส่วนงานภาครัฐอื่นๆ ถือเป็นเครื่องมือในการสนองนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นช่องทางหลักให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและลดช่องว่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายพรชัย กล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 529