อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

ก.ไอซีที เตือนภัยเงินกู้นอกระบบ

ก.ไอซีที เตือนประชาชนระวังการกู้เงินนอกระบบ-แชร์ลูกโซ่ โดยพร้อมสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคในการตรวจสอบและระงับข้อมูลการโฆษณาชักชวน หากพบเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 04.00 น.

วันนี้ (10 ก.ค.) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่ามีการโฆษณาชักชวนให้ประชาชนกู้เงินนอกระบบโดยจะเห็นได้จากการโฆษณาผ่านเสาไฟฟ้าตลาดนัด ใบปลิว และทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการอ้างว่าดอกเบี้ยถูกหรือไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร ทั้งนี้ การกู้เงินดังกล่าวอาจเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและอาจทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา โดยที่ประชาชนอาจไม่สามารถฟ้องร้องตามกระบวนการยุติธรรมหากเกิดกรณีถูกเอารัดเอาเปรียบได้

นอกจากนี้ ยังมีการกระทำในลักษณะเชิญชวนให้ลงทุนหรือประมูลของที่ราคาถูกกว่าความเป็นจริงมาก เช่น ทองคำและให้หาเครือข่ายเพิ่มเติม เพื่อรางวัลหรือสิ่งตอบแทน จึงอยากให้ประชาชนตรวจสอบประวัติของผู้ที่ชักชวนให้ลงทุนให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจ เช่น มีการจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ทั้งนี้กระทรวงไอซีทีจึงอยากให้ประชาชนช่วยหน่วยงานภาครัฐสอดส่องดูแลหากพบว่าการกระทำใดเข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมาย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสายด่วน1111 ตลอด24ชั่วโมง ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับในส่วนของกระทรวงไอซีทีจะดำเนินการระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหากปรากฏว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หลอกลวงหรือฉ้อโกง รวมทั้งที่เป็นข้อมูลปลอมซึ่งอาจทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายและดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550แต่หากกรณีเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะสนับสนุนข้อมูลโดยการเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อไป ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลโดยการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องใช้วิจารณญาณตรวจสอบสื่อโฆษณาดังกล่าวด้วยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 397