อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

ไอซีทีส่งคืนคลื่นให้กสทช.นำไปประมูล4จีย่าน1800 เมกะเฮิรตซ์

กสทช.พิจารณาหนังสือกระทรวงไอซีที คืนคลื่น 5เมกะเฮิรตซ์แบบไม่มีเงื่อนไขนำไปร่วมประมูล 4 จี ยันวันที่ 11 พ.ย.58 เคาะประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ พร้อมกัน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 05.00 น.

วันนี้ (16ก.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสทช.วาระพิเศษได้พิจารณาหนังสือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ลงวันที่ 16 ก.ค.58 ที่ยืนยันจะคืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ขนาดความกว้างแถวคลื่นความถี่ 5เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มาให้แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นกสทช.จึงได้เห็นชอบให้นำไปประมูลร่วมกับคลื่นความถี่เดิมที่มีอยู่จำนวน 25 เมกะเฮริตซ์ รวมเป็น 30 เมกะเฮิรตซ์ ทำให้การประมูล 4 จีคลื่นความถี่ย่าน1800 เมกะเฮิรตซ์จะแบ่งเป็น 2 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 เมกะเฮิรตซ์ พร้อมทั้งปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

นอกจากนี้ กสทช.จะส่งหนังสือหากระทรวงไอซีทีเพื่อขอให้แก้ไขสัญญาสัมปทานคลื่นที่คืนมาให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 ก.ย.นี้ เพื่อให้ทันต่อกระบวนการยื่นซองประมูลในวันที่ 30 ก.ย. 58 ทั้งนี้กสทช.ยืนยันจะประมูลในวันที่ 11 พ.ย.58 ออกใบอนุญาตได้ปลายเดือนพ.ย.58 และสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณช่วงม.ค.-ก.พ.59 ซึ่งรายได้จากการะประมูลจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และหากภาคเอกชนลงทุนจะเกิดการจ้างงานในประเทศ รวมถึงยังรองรับการความต้องการใช้งานมือถือที่เพิ่มมากขึ้น

นายฐากร กล่าวว่า ในขณะเดียวกันในวันที่ 11 พ.ย.58 ยังจะนำคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 2 ใบอนุญาตมาประมูลภายในวันเดียวกัน โดยแบ่งเป็นช่วงเช้าประมูล 1800 เมกะเฮิรตซ์ ช่วงบ่ายประมูล 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยระหว่างนี้จะนำร่างหลักเกณฑ์การประมูลเข้าที่ประชุมกสทช.เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้งในวันที่ 22 ก.ค.58

อย่างไรก็ตาม สำหรับราคาขั้นต่ำการประมูลคลื่นย่าน1800 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นที่ราคา 13,920 ล้านบาท โดยคิดเป็นเมกะเฮิรตซ์ละ 464 ล้านบาท แต่ทั้งนี้หากมีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนใบอนุญาตราคาจะปรับไปที่ 19,890 ล้านบาท โดยคิดเป็นเมกะเฮิรตซ์ละ 663 ล้านบาท ในขณะที่การเคาะราคาประมูลจะเคาะครั้งละ 696 ล้านบาท ส่วนราคาขั้นต่ำคลื่นย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นที่ราคา 11,260 ล้านบาท คิดเป็นเมกะเฮิรตซ์ละ 563 ล้านบาท แต่หากมีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนใบอนุญาตราคาจะปรับไปที่ 16,080 ล้านบาท คิดเป็นเมกะเฮิรตซ์ละ 804 ล้านบาท.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 901