อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562

กสอ.ดัน ‘ดิจิตอลเอสเอ็มอี’

วันนี้เศรษฐกิจประเทศไทยมาถึงยุคที่ต้องใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการทำตลาดออนไลน์ ซึ่งไทยมีเอสเอ็มอีจำนวน 2.76 ล้านราย ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 01.45 น.

ลังจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. เดินหน้าขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) นำไอทีเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ ECIT (อีซีไอที) และโครงการระบบซอฟต์แวร์ ERP by DIP กระตุ้นและส่งเสริมให้เอสเอ็มอีไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ

ล่าสุด เตรียมเปิดโครงการ “ดิจิตอลเอสเอ็มอี” ขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า วันนี้เศรษฐกิจประเทศไทยมาถึงยุคที่ต้องใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการทำตลาดออนไลน์ ซึ่งไทยมีเอสเอ็มอีจำนวน 2.76 ล้านราย แม้จำนวนเอสเอ็มอีที่ กสอ. สนับสนุนให้นำไอทีไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจยังมีไม่มากนัก แต่ก็เป็นเอสเอ็มอีต้นแบบที่ทำให้เอสเอ็มอีรายอื่น ๆ ได้เห็นประโยชน์ของการนำไอทีเข้าไปใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับโครงการระบบซอฟต์แวร์ ERP by DIP ปี 2558 กสอ. ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ที่เอสเอ็มอีต้องการใช้งานเพื่อบริหารจัดการ ได้แก่ ซอฟต์แวร์เรื่องการขาย ระบบจัดซื้อ ระบบการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง และระบบการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งมีบริษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำซอฟต์แวร์และทำระบบให้บริการบนคลาวด์ โดยจัดอบรมเอสเอ็มอีจำนวน 100 ราย พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการนำไอทีไปใช้งานฟรี ภายใต้งบประมาณทั้งโครงการ 5 ล้านบาท ซึ่งตามขั้นตอน ปีแรก กสอ. จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ส่วนปีที่สองและปีถัดไปเอสเอ็มอีสามารถใช้บริการของซีเอสล็อกซอินโฟ หรือจะใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นก็ได้ เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเป็นระบบเปิดสามารถใช้งานกับโปรแกรมทั่วไปได้

จากการสนับสนุนให้เอสเอ็มอี 100 รายนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร พบว่า ช่วยลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่า 5 หมื่นบาท/กิจการ/ปี ส่วนโครงการระบบซอฟต์แวร์ ERP by DIP ปี 2559 จะเปิดให้เอสเอ็มอีที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นปีงบประมาณใหม่ของหน่วยงานราชการ โดยโครงการปี 2559 จะเพิ่มจำนวนเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการเป็น 235 ราย ด้วยงบประมาณ 16 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดตัวโครงการในปลายปีนี้ ดูข้อมูลได้ที่ www.erpbydip.com

นอกจากนี้ ช่วงปลายปีนี้ กสอ.จะเปิดโครงการ “ดิจิตอลเอสเอ็มอี” เพื่อขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งจะใช้งบประมาณ 54 ล้านบาท สำหรับส่งเสริมเอสเอ็มอี ประกอบด้วย 1.ให้ความรู้ในการใช้ไอทีกับสินค้าโอทอป(Digital OTOP) จำนวน 100 คน 2. พัฒนาด้าน CAD/CAM/CAE สำหรับเอสเอ็มอี จำนวน 80 กิจการ/200 คน 3. ให้ความรู้เอสเอ็มอีเรื่องนำระบบ ERP ไปใช้งานจำนวน 235 กิจการ 4.พัฒนาเอสเอ็มอีให้ใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างแบรนด์และทำการตลาดออนไลน์ จำนวน 200 กิจการ 5.พัฒนาเอสเอ็มอีเรื่องการบริหารจัดการวัตถุดิบ (e-Supplychain) จำนวน 60 กิจการ และ 6. พัฒนาเอสเอ็มอีด้านซอฟต์แวร์เชิงเดี่ยว จำนวน 150 กิจการ

นายอาทิตย์ กล่าวว่า ช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมาเอสเอ็มอีมียอดขายลดลงบ้าง และจากการสอบถามพบว่าเอสเอ็มอีอยากให้ กสอ.ช่วยเหลือในเรื่องการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ช่วยจัดงานแสดงสินค้าเพื่อกระตุ้นการซื้อ-ขาย และช่วยเป็นตัวกลางประสานกับสถาบันการเงินเพื่อออกเงินกู้ให้กับเอสเอ็มอี

วันนี้โลกของการแข่งขันในตลาด เรื่องของไอทีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทั้งลดค่าใช้จ่ายและช่วยทำการตลาดบนโลกออนไลน์ได้กว้างไกล.

น้ำเพชร จันทา

@phetchanคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 409