อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ไอซีที เร่งอัดข้อมูลการเกษตรให้ประชาชนผ่านแอพเตือนภัยแล้ง

ก.ไอซีที รับลูกนายกฯ เร่งรวบรวมข้อมูลการเกษตรเตือนภัยแล้ง ผ่านแอพพลิเคชั่น GAC ให้ข้อมูลการเกษตร ระบุ 1 ต.ค.นี้ รัฐบาลจะงดจ่ายน้ำทางการเกษตรภาคกลาง ชูเชียงใหม่-ภูเก็ต เป็น ซูเปอร์คลัสเตอร์ ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 08.07 น.

วันนี้ (18 ก.ย.) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงไอซีทีจัดทำข้อมูลกลางให้บริการประชาชนและการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการบริหารภาครัฐขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยระยะแรกให้จัดทำช่องทางสื่อสารกับประชาชนในเรื่องภัยแล้งผ่านแอพพลิเคชั่นที่สามารถแสดงถึงข้อมูลสำคัญ อาทิ สถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝน ผลกระทบภัยแล้ง และพื้นที่ปลูกข้าว เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ทำการศึกษาประเด็นพืชทดแทน อาชีพทดแทน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งปีถัดไปโดยจะเป็นการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะรวบรวมข้อมูลภาครัฐผ่านศูนย์กลางข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐสำหรับประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่น apps.go.th หรือแอพพลิเคชั่น GAC เป็นช่องทางสำหรับประชาชนที่มีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ปัจจุบันมีบริการภาครัฐในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่นให้บริการผ่าน www.apps.go.th จำนวน 108 บริการ จาก 68 หน่วยงาน และ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐได้แก่ กัฟเวอร์เมนท์ คีออส ติดตั้งแล้ว 2 แห่ง ณ ศูนย์ G-Point สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา โดยมีระบบที่ให้บริการ 8 ระบบ จาก4 หน่วยงาน และกัฟเวอร์เมนท์ สมาร์ท บ็อกซ์ (Government Smart Box) ซึ่งได้ทำการติดตั้งแล้วจำนวน 27 เครื่อง ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

“วันที่ 1 ต.ค.นี้ รัฐบาลจะงดจ่ายน้ำทางการเกษตรสำหรับจังหวัดในภาคกลาง ดังนั้นท่านนายกฯ จึงมีคำสั่งให้กระทรวงฯ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับน้ำและการเกษตรทำในรูปแบบแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ เพื่อให้เกษตรชุมชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนเกษตรกรรับรู้ข้อมูลด้านการเกษตรโดยภายในแอพจะมีข้อมูลการเกษตรแนะนำทุกพื้นที่ของประเทศไทยว่าเขตไหนมีน้ำมากน้อยควรเพาะปลูกพืชชนิดไหน เป็นต้น”

นายอุตตม กล่าวต่อว่า กระทรวงฯ จะเร่งรัดจัดทำโครงการซูเปอร์คลัสเตอร์ (SuperCluster) เป็นศูนย์รวมที่มีระบบไวไฟและโครงข่ายใยแก้วนำแสงไฟเบอร์ออปติก ใน 2 พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในส่วนของภูเก็ตนั้น กสท โทรคมนาคมและ ทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ มีความพร้อมในการดำเนินงาน 100% ส่วนที่เชียงใหม่นั้นอาจจะต้องใช้งบสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลโดยยึดหลักความทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียม โดยรัฐบาลมีนโยบายจะยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ครอบคลุมการให้บริการแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจและหน่วยงานของรัฐอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐ

“โครงการซูเปอร์คลัสเตอร์จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งกระทรวงฯ โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนทันการเปิดตัวต่อประชาชนในช่วงปลายปี 58 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยป้องกันและลดปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานภาครัฐ”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 433