อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

รากฟันเทียม-นาฬิกาสุขภาพ คว้าสุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติปีนี้

สนช.ประกาศผล “รากเทียมขนาดเล็ก-เวลโลกราฟ นาฬิกาสุขภาพ” คว้า 2 สุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติปี 2558 จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น.

วันนี้(5 ต.ค.58) ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมประกาศผลรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2558 โดยมี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมเพื่ออนาคตเศรษฐกิจของประเทศไทย”

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20มิถุนายน 2549 ให้ สนช. ดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม และกำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ทั้งนี้“รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” สนช. ได้ดำเนินการจัดประกวดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่11 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักด้านนวัตกรรมภายในประเทศและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยมีการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ ปีนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสังคมคือ “รากเทียมขนาดเล็กสำหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้”จากบริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด

รศ.ทพ.ดร. ปฐวี คงขุนเทียน ผู้วิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศทันตกรรมรากเทียมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เดิมรากเทียมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีขนาดใหญ่ เมื่อผ่าตัดจะใช้เวลาถึงสามเดือนในการรอให้แผลหายก่อนที่จะใช้ร่วมกับฟันปลอมได้ ทีมวิจัยจึงพัฒนารากเทียมที่มีขนาดเล็กเพียง2.75-3.00 มิลลิเมตร ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยสามารถใช้ร่วมกับฟันปลอมได้ทันทีเมื่อผ่าตัด ซึ่งยึดติดกับกระดูกได้ดี เมื่อสึกหรอจากการใส่เข้า-ออกฟันปลอมแล้วเปลี่ยนส่วนหัวได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรื้อทิ้งเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังมีมีมาตรฐานการผลิต ISO 13485 และผ่านการรับรองมาตรฐานของสหภาพยุโรป (CE mark) อีกด้วย

ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจคือ “เวลโลกราฟ”นาฬิกาสุขภาพ จาก บริษัท เวลโลกราฟ จำกัด ซึ่งวัดชีพจรได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจจับการเต้นของหัวใจจากการสวมใส่ที่ข้อมือโดยมีเทคนิคการกำจัดสัญญาณรบกวน จึงแม่นยําใกล้เคียงกับเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจในโรงพยาบาลมีโปรแกรมคำนวณความเหนื่อยล้าของร่ายกายโดยใช้เทคนิค Heart Rate Variability (HRV) และวิเคราะห์ความพร้อมในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสภาวะปกติหรือการออกกำลังกายและสามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเพื่อแสดงข้อมูลเป็นกราฟรายวันรายสัปดาห์ และ สามารถนำข้อมูลบันทึกสุขภาพ ไปประกอบการวิจัย วินิจฉัยและคาดการณ์โรคบางชนิดได้

อย่างไรก็ดีสำหรับกิจกรรมวันนวัตกรรมแห่งชาติ นอกจากจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2558 แล้ว ยังมีการมอบรางวัล“รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย”ซึ่งจัดโดยสนช.และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ “รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย”ซึ่งเป็นผลงานต้นแบบในระดับนิสิตนักศึกษาจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลต่างๆ อีกด้วยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 570