อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

สวทช.หนุนใช้ซีซีทีวีอนาไลติกส์ สร้างเมืองปลอดภัย

สวทช.จับมือกลุ่มภาคี ซีซีทีวี คอนซอร์เตียม จัดสัมมนา “Smart Society Smart Security-สร้างเมืองให้ปลอดภัยด้วยน้ำใจและเทคโนโลยี” หนุนนโยบายการสร้างเมืองให้เป็น“สมาร์ท ซิตี้” พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น.

วันนี้ ( 15 ตค. 58) ที่ห้องจูปิเตอร์ 11-14 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ร่วมกับกลุ่มซีซีทีวี คอนซอร์เตียม จัดงานสัมมนา“ Smart Society Smart Security - สร้างเมืองให้ปลอดภัยด้วยน้ำใจและเทคโนโลยี” เพื่อเร่งสร้างการตระหนักรู้และความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างเมืองให้เป็น“สมาร์ท ซิตี้”โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้คุณภาพสังคมดีขึ้นและเศรษฐกิจมีเสถียรภาพยั่งยืนซึ่งเทคโนโลยีซีซีทีวี อนาไลติกส์ (CCTV Analytic)จะเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยขณะเดียวกันจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยสร้างเสริมนวัตกรรมบริการ ลดการนำเข้าซอฟต์แวร์ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีการรวมกลุ่มซีซีทีวี คอนซอร์เตียม เพื่อผลักดันเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์สังคมและเศรษฐกิจสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีซีซีทีวีให้แก่สังคมไทยผ่านงาน ดังกล่าว

ด้านดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า จากเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์เมื่อสองเดือนที่ผ่านมาทำให้สังคมเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีโดยเฉพาะซีซีทีวี และความร่วมมือของคนในสังคมในการช่วยกันสืบหาตัวคนร้ายและป้องกันการก่อเหตุ แต่เทคโนโลยียังทำประโยชน์ได้มากกว่านี้ หากทุกคนเรียนรู้และร่วมมือกัน งานวันนี้จึงได้เกิดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้ ที่ปลอดภัยด้วยพลังสังคม โดยการนำเสนอความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนโยบายภาครัฐในด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัย โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ซีซีทีวีอนาไลติกส์ ในรูปแบบต่างๆ การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ร้ายของทั้งทหารและตำรวจและแนวคิดของนักวิชาการ เพื่อให้ได้มุมมองครบทุกด้าน

ทั้งนี้ภายในงานมีการนำเสนอผลงานด้านวิชาการการบรรยาย การจัดนิทรรศการจากผู้ประกอบการ การสาธิตการเชื่อมโยงซีซีทีวีอนาไลติกส์ โมดูล (CCTV Analytic Module) กับซีซีทีวีรุ่นต่างๆของสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อแสดงให้เห็นว่า ในอนาคตสมาชิกซีซีทีวีคอนซอร์เตียม สามารถเชื่อมหากันและเลือกใช้อนาไลติกส์ได้ตามต้องการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ราชประสงค์ และการบูรณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งจัดเวทีเสวนาจากกลุ่มผู้ใช้งานผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการช่วยส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของระบบซีซีทีวีอนาไลติกส์ สำหรับการบริหารจัดการชุมชนเมืองให้มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ

นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ได้มีการเปิดตัวโซลูชั่น”เซฟซิตี้”(Save City) ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศแบบครบวงจรขนาดใหญ่ที่จะช่วยสร้างระบบการเตือนภัยและระบบสั่งการฉุกเฉินที่ครบวงจรของเมืองเพื่อยกระดับความสามารถในการป้องกันและสร้างความความปลอดภัยของเมืองให้ดีขึ้น โดยโซลูชั่นดังกล่าวมีการใช้งานแล้วกว่า 100 เมืองใน 30 ประเทศทั่วโลกคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 271