อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

นับวันถอยหลังประมูล 4จี คลื่น 1800 MHz. และ 900 MHz.

ก่อนที่จะถึงกำหนดวันเคาะประมูลจริงกสทช.เตรียมนำสื่อมวลชนดูสถานที่จริงที่ใช้ในการประมูล ณ สำนักงาน กสทช. ซอยสายลม ซึ่งมีห้องสำหรับรองรับดำเนินการประมูลอย่างเพียงพอ พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 04.53 น.

ใกล้เข้ามาแล้วกับการประมูลคลื่นความถี่ หรือที่เรียกกันว่าการประมูล 4จี ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 .. นี้ โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า กสทช.จะจัดการประมูลคลื่นความถี่ที่เป็นทรัพยากรของชาติจำนวน 2 ย่าน โดยกำหนดให้วันที่ 11 พ.ย. 58 เคาะประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 2 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นการประมูลขั้นต่ำ 15,912 ล้านบาท เคาะครั้งละ 5% หรือคิดเป็นเงินเคาะครั้งละ 796 ล้านบาทของมูลค่าคลื่น และเมื่อเคาะราคาถึง 19,890 ล้านบาท ราคาเคาะประมูลจะเหลือครั้งละ 2.5% หรือคิดเป็นเงินเคาะครั้งละ 398 ล้าน ซึ่งใบอนุญาตจะมีอายุ 18 ปี

และกำหนดให้วันที่ 12 พ.ย. 58 เคาะประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 2 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 เมกะเฮิรตซ์ โดยราคาเริ่มต้นเคาะประมูลจะอยู่ที่ 12,864 ล้านบาท เคาะครั้งละ 5% หรือคิดเป็นราคาเคาะครั้งละ 644 ล้านบาท ทั้งนี้หากเคาะถึงราคาที่ 16,080 ล้านบาท จะปรับการเคาะราคาต่อครั้งลงเหลือ 2.5% หรือ 322 ล้านบาท โดยใบอนุญาตจะมีอายุ 15 ปี

ก่อนที่จะถึงกำหนดวันเคาะประมูลจริงกสทช.เตรียมนำสื่อมวลชนดูสถานที่จริงที่ใช้ในการประมูล ณ สำนักงาน กสทช. ซอยสายลม ซึ่งมีห้องสำหรับรองรับดำเนินการประมูลอย่างเพียงพอ หลังจากนั้นในวันที่ 5-6 พ.ย. 58 จะจัดการเคาะประมูลรอบสาธิตหรือม๊อกออคชั่น รวมถึงชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบระบบก่อนถึงวันประมูลจริง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสการประมูลทั้ง 2 วันยังได้เชิญผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ได้แก่ สหภาพโทรคมนาคม (ไอทียู), คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช), ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูต 6 ประเทศ คือนอร์เวย์, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมสังเกตการณ์

นายฐากร กล่าวว่า กสทช.กำหนดวันเคาะประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์และ 900 เมกะเฮิรตซ์ มาใกล้กันจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพราะสามารถเปิดบริการพร้อมกันในช่วงเดือน ม.ค. 59 ขณะที่การประมูลดังกล่าวจะสามารถนำรายได้เข้ารัฐได้ประมาณ 73,000 ล้านบาท รวมถึงมีเม็ดเงิน
ของผู้ให้บริการลงทุนเพื่อให้บริการประมาณ 150,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและภาคสังคมไว้ จึงกำหนดเรื่องของซิมการ์ดที่เปิดใช้งานต้องดำเนินการลงทะเบียนก่อนที่จะเปิดใช้งาน มีการรับเรื่องราวร้องเรียน การทำความเข้าใจก่อนตั้งเสาสัญญาณในการส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังต้องจัดทำแผนรับผิดชอบต่อสังคมทั้งเรื่องของขยะอิเล็ก ทรอนิกส์ และสุขภาพผู้ใช้บริการ

ส่วนเรื่องอัตราค่าบริการ 4จี กำหนดให้ถูกลงกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของอัตราค่าบริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ที่ใช้งานในปัจจุบัน และมีแพ็กเกจพิเศษที่มีราคาถูกกว่าปกติให้สำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังมีการกำกับดูแลคุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าคุณภาพการให้บริการเฉลี่ยของการให้บริการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

การประมูล 4จี ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เกิดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือที่มีแนวโน้มสูงขึ้น.

สุรัสวดี สิทธิยศคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น