อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

กสทช.ย้ำ ปี59 ทำงานโปร่งใส เน้นกำกับดูแลที่รวดเร็ว

กสทช. ประกาศทิศทางการดำเนินงานปี 59 ต่อผู้บริหารสำนักงาน ระบุ ต้องบริหารงานด้วยความโปร่งใส เน้นงานกำกับดูแลรวดเร็ว และเข้มข้น พร้อมรับฟังความคิดเห็นทีวีดิจิตอลเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน อังคารที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 04.51 น.

วันนี้ (5 ม.ค.) ที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. ในปี 2559 ให้กับผู้บริหารสำนักงาน กสทช. โดยเน้น 8 ประเด็นหลักคือ 1. งานด้านการกำกับดูแลต้องมีความรวดเร็วเข้มข้น ทั้งทางด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สำหรับเรื่องกิจการโทรคมนาคม จะกำกับดูแลอัตราค่าบริการ 4จีบนคลื่นความถี่1800เมกะเฮิร์ตซและ 900เมกะเฮิร์ตซที่จะเปิดให้บริการในปีนี้ต้องไม่เกินอัตราค่าบริการ 3จีบนคลื่นความถี่ 2.1กิกะเฮิร์ตซที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในระบบเสียงและดาต้าโดยจะต้องมีการคิดอัตราค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีในทุกแพ็คเกจ

ด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์จะมีการกำกับดูแลเนื้อหาอย่างจริงจังกรณีการออกอากาศเนื้อหาที่เป็นภัยต่อความมั่นคง หมิ่นสถาบันจะต้องมีการระงับการออกอากาศทันที และจะมีการดำเนินคดีอาญาส่วนเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่น ผิดกฎหมาย อย.จะมีการดำเนินการตามกฎหมายลงโทษในทันทีเพื่อให้คำสั่งทางปกครองใช้ได้ผล

2. เร่งรัดให้ได้ข้อยุติเรื่องรายได้จากการประกอบการบนคลื่นความถี่ย่าน 1800เมกะเฮิร์ตซ ที่สิ้นสุดสัญญสัมปทานเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2556 ที่ได้ผ่านพ้นมา 2 ปีกว่าแล้วซึ่งรายได้ดังกล่าวจะต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน จากนั้นจึงให้สำนักงาน กสทช.ดำเนินการนำเสนอบอร์ด กทค. ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อบอร์ด กทค.จะได้พิจารณาต่อไป 3. จัดหาผู้บริหารจัดการประมูลเลขสวยให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2559 ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นเอกสารของผู้ที่จะเข้าร่วมบริหารจัดการเลขสวยโดยผู้เสนอรายได้ให้กับรัฐสูงสุดจะเป็นผู้ดำเนินการและจะมีการประมูลเลขสวยดังกล่าวภายในเดือน มิ.ย. 2559 เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

4. การแก้ไขปัญหาทีวีดิจิตอล โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานในระดับสำนักงาน โดยมี กสท. เป็นที่ปรึกษา และมีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทั้ง 24 ช่องสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนจากกระทรวงการคลังและผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงานเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อสรุปเสนอ ต่อ กสทช. ก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. 5.เร่งรัดนำเงินที่อยู่ในซิมเติมเงินที่ค้างอยู่ในระบบที่ประชาชนไม่ได้มาขอรับจำนวนกว่า100 ล้านบาท ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนซิม โดยจะหาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อนำเงินส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน

6. เร่งรัดคณะทำงานที่ตั้งโดยสำนักงาน กสทช.ในการแก้ปัญหาวิทยุชุมชนของวิทยุเสียงธรรมให้ได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไรภายในระยะเวลาไม่เกิน3 เดือน เพื่อที่จะหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. และราชเลขาธิการ เพื่อขอรับนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 7. บริหารจัดการเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งาน แต่ไม่สามารถส่งคืน สำนักงาน กสทช.ได้เนื่องจากหลักเกณฑ์การส่งคืนเลขหมายต้องส่งคืนเป็นกลุ่มเลขหมาย จำนวน 100 ล้านเลขหมาย ซึ่งสำนักงาน กสทช. ไม่ต้องเพิ่มเลขหมายเป็น 11 หลักต่อไป และ 8.ดำเนินการให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ซึ่ง ปี 2559 จะเป็นปีแห่งความโปร่งใสในการทำงานของสำนักงาน กสทช. ที่มุ่งเน้นหนักในเรื่องการกำกับดูแล.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 645