อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

แอพฯแชตสาเหตุทำภาษาไทยวิบัติ?

เสน่ห์และลูกเล่นของ ไลน์ ที่ทำให้คนไทยติดแชตกันงอมแงม อย่างหนึ่งก็คือการส่งสติกเกอร์ เพื่อใช้สื่อสารแทนคำพูด หรือข้อความ ซึ่งสติกเกอร์ของไลน์ ก็มีหลากหลาย พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 05.54 น.

การสื่อสารในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดแค่การโทรศัพท์พูดคุยเท่านั้น เมื่อปัจจุบันการพิมพ์ข้อความแชตคุยกันผ่านแอพพลิเคชั่นของคนไทยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก

ไม่ว่าจะไปทางไหน บนรถไฟฟ้า ในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ต่าง ๆ ตามท้องถนน จะเห็นคน “ก้มหน้าก้มตา” กดโทรศัพท์กันป็นแถว

จนปัจจุบันเมืองไทย กลายเป็น “สังคมก้มหน้า” ไปเรียบร้อยแล้ว!!

ซึ่งแอพพลิเคชั่นที่นิยมใช้แชตกันในปัจจุบันก็มีอยู่มากมาย แต่ที่นิยมอย่างมากในไทยคงหนีไม่พ้น “แอพพลิเคชั่นไลน์” ที่มีจำนวนผู้ใช้งานคนไทยมาก
กว่า 33 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามจำนวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้น

เสน่ห์และลูกเล่นของ ไลน์ ที่ทำให้คนไทยติดแชตกันงอมแงม อย่างหนึ่งก็คือการส่งสติกเกอร์ เพื่อใช้สื่อสารแทนคำพูด หรือข้อความ ซึ่งสติกเกอร์ของไลน์ ก็มีหลากหลาย นอกจากสติกเกอร์แบบทางการแล้ว ยังมีสติกเกอร์แบบครีเอเตอร์ ที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบที่สนใจสร้างสรรค์สติกเกอร์จากฝีมือตัวเอง แล้วนำขึ้นขายใน ครีเอเตอร์ มาร์เก็ตด้วย

โดยข้อมูลจาก ไลน์ ประเทศไทย อัพเดทล่าสุด เมื่อวันที่ 15 .. 2558 นั้น ใน ไลน์ ครีเอเตอร์ มาร์เก็ต ที่ให้นักออกแบบทำสติกเกอร์ขึ้นไปขายให้กับผู้ใช้งานไลน์ทั่วโลกนั้น มีนักออกแบบสติกเกอร์ทั่วโลก เข้ามาลงทะเบียนแล้วจำนวน 496,979 ราย ในจำนวนนี้เป็นนักออกแบบจากประเทศไทยจำนวน 59,696 ราย หรือคิดเป็น 12% ของจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

อย่างไรก็ตามการทำสติกเกอร์ขายในครีเอเตอร์ มาร์เก็ตนั้น ผู้ออกแบบจะต้องส่งผลงานสติกเกอร์ไปให้ทีมงานของทางไลน์ ญี่ปุ่น ทำการตรวจสอบและพิจารณาก่อนว่าจะอนุญาตให้นำสติกเกอร์ขึ้นขายในครีเอเตอร์ มาร์เก็ตหรือไม่

ซึ่งเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลัก ๆ นั้น จะต้องเป็นสติกเกอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชาติ ศาสนา การเมือง และไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือ กฎหมายของประเทศนั้น ๆ และต้องไม่สื่อหรือแสดงออก ทางความรุนแรง ทารุณเด็ก เรื่องเพศ รวมถึงเกี่ยวกับยาเสพติด

นอกจากนั้นก็ต้องเป็นสติกเกอร์ที่ถูกออกแบบใหม่ไม่เลียนแบบ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และต้องไม่เป็นรูปภาพที่มีการใช้คำประกอบที่เป็นภาษาหยาบคาย ไม่สุภาพ ฯลฯ

ในปัจจุบัน มีสติกเกอร์ที่ออกแบบโดยครีเอเตอร์ ที่ขายในในสติกเกอร์ ช็อป นั้นมีหลากหลาย หลายแบบ ซึ่งก็มีทั้งการสื่อสารด้วยสีหน้าของตัวการ์ตูน และสื่อสารด้วยภาพ และคำประกอบ เพื่อให้การสื่อสารให้ผู้รับข้อความสติกเกอร์ได้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็มีสติกเกอร์ที่ถูกออกแบบจำนวนไม่น้อยที่ใช้คำที่เขียนไม่ถูกหลักภาษา หรือสะกดคำผิดไป เช่น อัลไล (อะไร), คับ (ครับ), กาน (กัน), บัย(บาย), ที่ร๊ากก (ที่รัก), โกดแง้ว(โกรธแล้ว) ฯลฯ

จึงมีหลายฝ่ายกังวลจะส่งผลให้มีการใช้ภาษาไทยผิด หรือทำให้ภาษาเพี้ยนไป โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ๆ เยาวชนที่นิยมการแชตคุยกันแล้วเกิดความเคยชินนำมาใช้เขียนหรือสะกดภาษาไทยผิดไปจนทำให้ภาษาวิบัติได้

ในเรื่องนี้ รศ.ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความเห็นว่า กรณีนี้ต้องแยกดูเป็น 2 เรื่อง คือ คำที่ใช้เป็นคำใหม่ หรือเป็นคำที่มีในพจนานุกรม แต่เขียนไม่ถูกตามหลักภาษาไทย ซึ่งทุกวันนี้มีคำใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวัน โดยเป็นคำที่ใช้สื่อสารพูดคุยเฉพาะในกลุ่ม แต่เมื่อเวลาผ่านไปหากมันไม่ได้รับความนิยม คำใหม่นั้นก็จะตายหายไปเอง แต่ก็จะมีคำใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาทดแทน หรือใช้สื่อสารกันในกลุ่มอีกอย่างแน่นอน

คนเราอยากสร้างอะไรใหม่ ๆ อยู่แล้ว อยู่ที่คนอื่นจะรับหรือไม่ ถ้าคนอื่นไม่รับหรือไม่ชอบ มันก็จะหายไปเอง เหมือนกับการใช้ภาษา จนเกิดคำใหม่ ๆ ก็เช่นเดียวกัน ถ้ามันไม่นิยม หรือกาลเวลาผ่านไปแล้วมันเชย คำเหล่านั้นก็จะตายหายไปเอง”

ส่วนกรณีการที่วัยรุ่นพิมพ์แชตคุยกันแล้วใช้ภาษาผิดนั้น ส่วนใหญ่เป็นการใช้พูดคุยสื่อสารกันในเฉพาะกลุ่ม ซึ่งหากนำภาษาและการเขียนแบบนั้นมาใช้อย่างทางการ เช่น เขียนส่งเป็นการบ้าน ก็คงไม่มีอาจารย์คนไหนให้ผ่าน หรือหากนำไปเขียนจดหมายสมัครงานก็คงไม่มีบริษัทไหนรับเข้าทำงานแน่นอน จึงอยู่ที่กาลเทศะในการใช้มากกว่า ส่วนการที่มีการสร้างสติกเกอร์แล้วใช้คำที่สะกดผิดนั้น มองว่าเป็นเรื่องของการสร้างคำ หรือใช้คำ เพื่อให้เป็นจุดขายและดึงดูดความสนใจเพื่อให้สติกเกอร์ที่ออกแบบมาขายได้ แต่หากไม่ได้รับความนิยมก็จะหายไปเอง จึงไม่ใช่เรื่องน่ากังวลว่าจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดภาษาวิบัติ

ด้านนายเอก อัครประเสริฐกุล หัวหน้าฝ่ายออกแบบไลน์ ประเทศไทย กล่าวว่า โดยปกติแล้ว ทางไลน์จะให้ความสำคัญในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง สังเกตได้จากการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ใช้ในออฟฟิเชียลแอคเคาท์ไลน์ ประเทศไทย ส่วนเรื่องการใช้ภาษาวัยรุ่นหรือคำสแลงในสติกเกอร์นั้น มองว่าเป็นกระแสนิยม ใช้เพื่อความบันเทิงมากกว่า อย่างไรก็ตาม ทางไลน์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้มีวิจารณญาณในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา.

จิราวัฒน์ จารุพันธ์

JirawatJ@dailynews.co.thคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 384