อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ชมดาวศุกร์ใกล้ดาวเสาร์มากสุดในรอบปีเช้าวันเด็กแห่งชาติ

สดร. ชวนคนไทยชมปรากฎการณ์ดาวศุกร์สว่างเคียงข้างดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบปี รุ่งเช้าวันเด็กแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 07.00 น.

วันนี้(7มค.59) นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยว่ารุ่งเช้าวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 หรือวันเด็กแห่งชาติปีนี้จะเกิดปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุม โดยดาวศุกร์อยู่เคียงชิดดาวเสาร์ใกล้กันที่สุดในรอบปีที่ระยะห่างปรากฏเชิงมุมเพียง 0.3 องศาเท่านั้น สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออกตั้งแต่เวลาประมาณ 04.30 น. จนถึงรุ่งเช้าบริเวณกลุ่มดาวแมงป่อง

ทั้งนี้การที่ดาวเคราะห์ตั้งแต่ 2ดวงขึ้นไปปรากฏใกล้กันบนท้องฟ้าที่ระยะห่างเชิงมุม 1-5 องศาในทางดาราศาสตร์เรียกว่า “ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุม” ซึ่งระยะห่าง1 นิ้วก้อยของเรา เมื่อเหยียดสุดแขนจะมีระยะเชิงมุมบนท้องฟ้าประมาณ1 องศา ดังนั้นในเช้าวันดังกล่าวเราจะมองเห็นดาวทั้งสองดวงอยู่ใกล้กันมากจนเกือบชิดกันนับเป็นโอกาสดีของคนไทยที่จะสามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุมได้ด้วยตาเปล่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศหากใช้กล้องส่องทางไกลที่มีขนาดหน้ากล้อง50 มิลลิเมตร กำลังขยาย 30 เท่าขึ้นไป จะสามารถสังเกตเห็นลักษณะของดาวศุกร์และวงแหวนของดาวเสาร์ได้อย่างชัดเจน

สำหรับผู้สนใจรอชมปรากฏการณ์ดังกล่าวจะสังเกตได้ง่ายมาก ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ดาวศุกร์จะสว่างที่สุดบนท้องฟ้าส่วนดาวเสาร์อยู่ต่ำลงมาเล็กน้อย ปรากฏเป็นดาวสว่างสองดวงอยู่เกือบติดกัน นอกจากนี้ที่ตำแหน่งสูงขึ้นไปประมาณ 45องศายังสามารถมองเห็นดาวอังคารและดาวสไปกา ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

หมายเหตุ : ภาพจำลองการเกิดปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุมวันที่ 9 มกราคม 2559(ภาพจากสดร.)คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 653