อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

4เรื่องหลักในการปรับสู่โลกยุคดิจิตอล

เนื่องจากแนวโน้มและเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิตอล และธุรกิจยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อโอกาสทางการตลาดและภัยคุกคามได้รวดเร็วขึ้น ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 04.19 น.

ไดเมนชั่น ดาต้า คาดการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในช่วง 1 ปีหลังจากนี้ พร้อมการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญขององค์กรในยุคปัจจุบัน

นายเอเตียนน์ เรย์เนกเก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า กล่าวว่า โซเชียล เน็ตเวิร์ก โมบิลิตี้ คลาวด์ อนาไลติกส์ และไบโมดัล ไอที (Bimodal IT) หรือ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเน้นให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของความแม่นยำ ปลอดภัย และความรวดเร็ว ถือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมไอที ที่มาจัดสรรหน้าที่การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมบุคลากรในองค์กรทั่วโลก

เนื่องจากแนวโน้มและเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิตอล และธุรกิจยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อโอกาสทางการตลาดและภัยคุกคามได้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนสามารถจัดลำดับความสำคัญของบุคลากรที่ทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าทางธุรกิจ

ทั้งนี้ จากการพูดคุยถึงการปรับเปลี่ยนเข้าสู่โลกของดิจิตอล มีประเด็นที่องค์กรควรนำไปไตร่ตรองอย่างรอบคอบอยู่ 4 เรื่องได้แก่

1. ดิจิตอล อินฟราสตรักเจอร์ (Digital Infrastructure) ความเข้าใจในข้อมูลไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างคุ้มค่า โดยบทบาทของข้อมูลกำลังเปลี่ยนไปจากเดิม โดยหลายปีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญในการดูแลศูนย์ข้อมูลขององค์กรจะทุ่มเทเวลาและกำลังคนไปกับการดูแลด้านระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบการสำรองข้อมูล และมีความพยายามในการทำซ้ำข้อมูลและการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

2. ไฮบริด คลาวด์ (Hybrid Cloud) การปรับใช้ระบบคลาวด์ส่วนตัวเพิ่มขึ้นในปี 2559 โดยจะเห็นการใช้งานระบบ Private Cloud ภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชาญฉลาดได้คำนึงถึงกลยุทธ์ “คลาวด์ เฟิสต์” (Cloud First) ซึ่งจะผันตัวไปสู่การนำเสนอระบบคลาวด์ส่วนตัวในองค์กรรูปแบบใหม่ ๆ โดยอิงกับธุรกิจเป็นหลัก

3. เวิร์คสเปซ ฟอร์ ทูมอโร่ (Workspace for tomorrow) หรือ รูปแบบการทำงานสำหรับอนาคต ซึ่งรูปแบบพฤติกรรมการทำงานจะเปลี่ยนไปอย่างมาก เพราะสื่อสังคมออนไลน์ ในปี 2559

และ 4.ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (Cybersecurity) หรือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การทำลายระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ที่มีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในปี 2559 และผู้บริหารจะตกเป็นเป้าของบรรดาแฮกเกอร์มากขึ้น.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 728