อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

สนช.เปิดศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะสร้างสตาร์ทอัพ Io

สนช. จับมือ กสท และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย เปิดศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เพิ่มขีดความสามารถให้สตาร์อัพสร้างโซลูชั่นอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ตั้งเป้า 1 ปี สร้างผู้ประกอบการต้นแบบ 50 รายเกิดการลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.

วันนี้(21มค.59) ที่ อาคารอุทยานนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือและเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ“ IoT City Innovation Center” เพื่อพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT)                        

ดร.พิเชฐดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีแห่งผู้ประกอบการรายใหม่หรือสตาร์ทอัพอัพ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวิทย์ดำเนินการหลายอย่างในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทย   อย่างเช่น  โครงการศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ที่จะขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการเมืองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการกระตุ้นและบ่มเพาะสตาร์ทอัพให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลรวมถึงเป็นต้นแบบในการขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City หรือ IOT City)เป็นแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อเปลี่ยนเมืองให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจช่วยพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัย พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น เทคโนโลยี Internet of Things(IOT) เทคโนโลยีระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) และเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)                               

ทั้งนี้ สนช.ได้ริเริ่มโครงการ “ศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ” ขึ้นที่อาคารอุทยานนวัตกรรม  โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย ในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรม  คาดว่าภายใน 1 ปี จะมีผู้เข้าใช้บริการ6,000 คน และมีผู้เข้าอบรมกว่า 1,000 คนรวมถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม 100 รายและเงินสนับสนุนสำหรับการสร้างต้นแบบ 50 ราย เกิดการจ้างงาน 500 คน เกิดการลงทุน1,500 ล้านบาท และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 5,000ล้านบาท/ปี

 

ด้านพันเอก สรรพชัย   หุวะนันทน์ กรรมการบริษัทและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท  กล่าวว่า กสท สนับสนุนศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะโดยเชื่อมต่อโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง  ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตไวไฟระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง  ระบบ ITSecurity บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  my ฯลฯ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะฯมีความพร้อมของระบบไอทีครบวงจรและสามารถรองรับการทำงานของกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมคุณภาพและนำไปสู่การพัฒนาประเทศในรูปแบบของเมืองอัจฉริยะได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

 

ส่วนดร. วีระเชษฐ์   ขันเงิน  นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย หรือ TESA กล่าวว่า สมาคมฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไอซีทีทั้งด้านพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยี IoT  โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั้งในและต่างประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านการตลาดสู่ต่างประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 5,000 ราย  สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้สมาคมฯจะสนับสนุนและส่งเสริมด้านการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นตามมาตรฐานสากลการพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ นอกจากนี้จะร่วมมือกับ สนช. และกสท เป็นผู้นำในการจัดงาน ThailandIOT and Smart City Forum เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโซลูชั่นทางด้าน Smart City หรือ City Innovation ของอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 379