อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เริ่มแล้ว”งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559”

วช. ขนทัพนักประดิษฐ์ทั้งไทยและต่างประเทศโชว์ผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 อังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 00.00 น.

วันนี้ ( 2กพ.) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2559 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2559 และรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพฤติกรรมไทยประจำปี 2557

พลอากาศเอกประจิน กล่าวเปิดงานว่า การวิจัยและประดิษฐ์คิดค้น เป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ประเทศไทยนับว่าโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นแบบในการศึกษาวิจัยการประดิษฐ์คิดค้น และนำไปทดลองปฏิบัติใช้ในการแก้ปัญหาให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินรอยตามเบื้องยุคลบาท รัฐบาลได้สนับสนุนให้เกิดการวิจัยการประดิษฐ์คิดค้น และการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งให้เกิดการนำผลการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น ไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง โดยมุ่งวางรากฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ให้เข้มแข็งในทั้งระบบ ทั้งกำหนดเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาให้ไม่ต่ำกว่า1 % ของจีดีพีการสนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย กับผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ

ด้านนางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้2กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก โดย วช.ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางในการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”

งานดังกล่าวถือเป็นเวทีระดับชาติ ให้นักเรียนนักศึกษา นักประดิษฐ์และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นได้เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงการนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

สำหรับปีนี้ วช.ได้จัดงานวันนักประดิษฐ์ขึ้นเป็นปีที่ 17 โดยจัดภายใต้แนวคิด “Life & Learn เพื่อให้นักประดิษฐ์ไทยได้สร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้นนำสู่การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ในงานนอกจากจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ แล้วยังมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์กว่า1 พันผลงาน และเป็นครั้งแรกของการจัดเวทีนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์ระดับภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้น เช่นการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน การประชุม/เสวนาและฝึกอบรมต่าง ๆการให้บริการและคำปรึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559 ฟรี ตั้งแต่วันที่ 2-6กพ.นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 773