อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ไม่อยากปวดเท้า...ต้องนวัตกรรมนี้ เครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมรองเท้าเฉพาะราย

แม้จะมีการพัฒนาเครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมรองเท้าแบบเฉพาะรายขึ้น แต่เพราะต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทำให้แผ่นรองเสริมรองเท้าแบบเฉพาะราย พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 05.44 น.

เท้าของคนเรา... น้อยนักที่จะเหมือนกับมาตรฐานรองเท้าที่ทำไว้ ปัญหาตามมาที่พบบ่อย ก็คือ การปวดฝ่าเท้า เท้าผิดรูป ลามไปถึงโรคกระดูก จากการสวมรองเท้าที่ไม่เข้ารูปกับฝ่าเท้าของแต่ละคนเป็นระยะเวลานาน ๆ

แม้จะมีการพัฒนาเครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมรองเท้าแบบเฉพาะรายขึ้น แต่เพราะต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทำให้แผ่นรองเสริมรองเท้าแบบเฉพาะราย ที่วางจำหน่ายในปัจจุบัน มีราคาสูงถึงคู่ละเกือบ 5 พันบาท

นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) บอกว่า ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ วว. ได้ร่วมกับ บริษัท แฟชั่น แวลิว จำกัด ผู้ประกอบการผลิตรองเท้า วิจัยและพัฒนา “เครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมรองเท้าแบบเฉพาะราย” ขึ้น เพื่อทดแทนการนำเข้าตัวเครื่องที่มีราคาหลายแสนบาท

โดยตัวเครื่องขึ้นรูปต้นแบบ ได้มีการนำน้ำยางพาราข้น ซึ่งเป็นผลผลิตภายในประเทศมาพัฒนาเป็นถุงแบบพิมพ์รอยเท้า ซึ่งเมื่อนำฝ่าเท้ามาวางกดลงบนถุงแบบพิมพ์ จะเกิดการยุบตัวตามรูปฝ่าเท้า เมื่อนำแผ่นเสริมรองเท้าที่ผ่านการอบให้อ่อนตัว มาวางจะทำให้แผ่นเสริมรองเท้าเกิดรูปทรงตามแบบเท้าของแต่ละคน ในเวลาที่รวดเร็ว

จากการทดลองใช้งานของเครื่องต้นแบบ ผู้วิจัยบอกว่า สามารถสร้างแบบพิมพ์รอยเท้าได้อย่างมีประสิทธิ ภาพทัดเทียมกับเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่มีต้นทุนของการผลิตเครื่องถูกกว่า ถึง 75%

นอกจากนั้นยังเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางข้นได้ถึง 10 เท่าตัว

ผลงานวิจัยนี้เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อแผ่นเสริมรองเท้าเฉพาะรายได้ในราคาถูกลง

อนาคตจากต้นแบบที่แล้วเสร็จ ผู้ประกอบการบอกว่าจะมีการต่อยอดขยายไปสู่ธุรกิจด้านรองเท้าเพื่อสุขภาพต่อไป .

นาตยา คชินทร

nattayap.k@gmail.comคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 473