อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"เอคเซนเชอร์"เผยเทรนด์เทคโนโลยีช่วยองค์กรสำเร็จยุคดิจิตอล

เอคเซนเชอร์ เผยรายงาน "เอคเซนเชอร์ เทคโนโลยี วิชั่น 2016" ชี้บุคลากรจะมีความสำคัญอันดับหนึ่ง พร้อมเผยเทรนด์เทคโนโลยี 5 ด้านที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรในยุคดิจิตอล พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 04.00 น.

นายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดทำรายงานเทรนด์เทคโนโลยี "เอคเซนเชอร์ เทคโนโลยี วิชั่น 2016" จากการสำรวจกลุ่มผู้บริหารธุรกิจและไอทีมากกว่า 3,100 คน พบว่าร้อยละ 33 ของเศรษฐกิจทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากยุคดิจิตอล นอกจากนี้ ร้อยละ 86 ของผู้ที่ตอบผลการสำรวจยังคาดว่าในช่วงอีก 3 ปีข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก หรือเปลี่ยนไปในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ทั้งนี้เอคเซนเชอร์ เทคโนโลยี วิชั่น 2016 ได้หยิบเทรนด์เทคโนโลยี 5 ด้านที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรในยุคดิจิตอล โดยบุคลากร หรือ คน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของวิชั่นในปีนี้ที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับหนึ่ง (people first) ซึ่งองค์กรที่ปรับเอาดิจิตอลมาใช้ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของคนทำงานให้ได้เปิดรับเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น และเป็นกำลังช่วยพัฒนาให้ธุรกิจเติบโต ก้าวหน้าต่อไป

นายนนทวัฒน์ กล่าวต่อว่า สำหรับเทรนด์เทคโนโลยี 5 ประการที่ขับเคลื่อนด้วยหลักการให้ความสำคัญกับคนมาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในยุคดิจิทัลนี้ คือ 1. ความอัตโนมัติอันชาญฉลาด ผู้บริหารองค์กรต่างนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ ทั้งที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เทคโนโลยีโรโบติกส์ และออกเมนเต็ด เรียลลิตี้ สิ่งเหล่านี้เข้ามาเปลี่ยนพื้นฐานการทำธุรกิจโดยสิ้นเชิง และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคนและเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ทีมงานคล่องตัวสูง คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ปรับสภาพการทำงาน เปิดโอกาสให้องค์กรชั้นนำสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับความต้องการด้านดิจิทัลที่มีพลวัตมากในปัจจุบัน 3. แพลตฟอร์มเศรษฐกิจ คือ ผู้นำในอุตสาหกรรมต่างพยายามต่อยอดขยายศักยภาพของเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาโมเดลธุรกิจของตนบนแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งแพลตฟอร์มจะกลายมาเป็นกลยุทธ์การเติบโตหลักขององค์กรในช่วง 3 ปีข้างหน้านับจากนี้

4. หยั่งรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลง โดย ระบบนิเวศยุคดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว กำลังจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของคลื่นลูกหน้าในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ด้วยการเชื่อมโยงตลาดเข้าด้วยกัน และทำให้เส้นแบ่งระหว่างอุตสาหกรรมลดเลือนไป ผู้บริหารที่มองการณ์ไกลจะสามารถคาดการณ์ได้ถึงแนวโน้มของระบบนิเวศว่าจะเป็นไปในทิศทางใด และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้อง

และ 5. ความเชื่อมั่นในดิจิตอล ซึ่งร้อยละ 83 ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า ความเชื่อมั่นเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจยุคดิจิตอล การจะทำให้ลูกค้าแต่ละคน ระบบนิเวศและหน่วยงานกำกับเศรษฐกิจยุคใหม่มีความเชื่อมั่นนั้น ธุรกิจต่างๆ ต้องให้ความสำคัญ ใช้จริยธรรมด้านดิจิตอลเป็นกลยุทธ์หลัก เพราะความปลอดภัยด้านดิจิตอลเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 679