อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ค้นหาไอเดียสร้างธุรกิจนวัตกรรมใน ‘ไทยแลนด์เทคโชว์ครั้งที่3’

ปัจจุบัน “นวัตกรรม” กลายเป็นสิ่งจำเป็นของภาคธุรกิจ ที่จะต้องสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน และ “งานวิจัย” ก็ไม่ได้อยู่แต่บนหิ้งอีกต่อไป แต่พร้อมที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 01.23 น.

อยากหาไอเดียทำธุรกิจนวัตกรรม เชิญทางนี้..

เมื่อพูดถึงคำว่า “นวัตกรรม” หรือ “งานวิจัย” ในอดีตดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมของผู้ประกอบการรายย่อย เพราะเสียทั้งเวลาและอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

ปัจจุบัน “นวัตกรรม” กลายเป็นสิ่งจำเป็นของภาคธุรกิจ ที่จะต้องสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน และ “งานวิจัย” ก็ไม่ได้อยู่แต่บนหิ้งอีกต่อไป แต่พร้อมที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

“ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล” โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บอกว่า สวทช. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผลักดันให้เกิดโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ หรือที่เรียกว่า “หิ้งสู่ห้าง” ขึ้น ตั้งแต่ปี 2558

เพื่อให้เอกชนสามารถเข้าถึงและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย ด้วยขั้นตอนการดำเนินการที่สั้น ลดเวลาในการเจรจา เมื่อผู้สนใจทำสัญญาถ่ายทอดเทคโน โลยีในโครงการ ชำระเพียงค่าธรรมเนียม 30,000 บาท เท่ากันทุกผลงาน และจ่าย Royalty Fee 2% ของยอดขายเท่านั้น

ทั้งนี้หลังจากจัดงานไทยแลนด์ เทค โชว์ (Thailand Tech Show ) มาแล้ว 2 ครั้ง มีภาคเอกชนตอบรับและจองเทคโนโลยีแล้วถึง 72 เทคโนโลยี ลงนามในสัญญาขอรับการถ่ายทอดไปแล้ว 2 ราย และอยู่ในขั้นตอนการเจรจารอลงนาม อีก 28 ราย

โดยกลุ่มเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจสูง คือกลุ่มเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง รองลงมา คือ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร

ล่าสุดจะมีการจัดงานไทยแลนด์ เทค โชว์ ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยนำผลงานวิจัยที่พร้อมให้เอกชนนำไปต่อยอดมาแสดงถึง 153 ผลงาน จาก 19 หน่วยงาน ครอบคลุมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรและประมง เครื่องสำอาง อุปกรณ์การแพทย์ อัญมณีและเครื่องประดับ

เช่น มีดี หุ่นยนต์เสริมการฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับเด็ก ๆ ที่ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ และบันทึกชุดคำสั่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

สารสกัดตรีผลา ที่มีผลงานวิจัยยืนยันถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่าง ๆ มีความชื้นต่ำ เก็บรักษาไว้ได้นานอย่างน้อย 2 ปีและมีปริมาณสารสำคัญสูง

หรือสวิตช์สัมผัสจากเทคโนโลยีหมึกนำไฟฟ้า ที่มีราคาถูกและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมการผลิตข้าวตอกหอมที่เก็บกลิ่นความหอมต่าง ๆ ไว้ได้เป็นเวลานาน และสูตรอาหารสำเร็จ รูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเหมาะสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ

สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมในการสร้างธุรกิจ ชมและช้อป ได้ที่งานไทยแลนด์ เทค โชว์ ระหว่างวันที่ 23-24 ก.พ. 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พิเศษ! ปีนี้ จะมีการจัดงานไทยแลนด์ เทค โชว์ ในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ในช่วงเดือนเม..-.. นี้ อีกด้วย.

นาตยา คชินทร
nattayap.k@gmail.comคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 601