อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เชื่อมต่อเมือง-บ้านผ่านโซลูชั่นอัจฉริยะ

ระบบสมาร์ทโฮม กำลังจะเป็นจริง ด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันภายในบ้านผ่านแพลตฟอร์มเดียว ระบบสมาร์ทโฮมของบ๊อช เทอร์โมสตัตอัจฉริยะ สวิตช์ประตูและหน้าต่าง พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 05.26 น.

งาน CES 2016 (Consumer Electronics Show) มหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคระดับโลก บ๊อชได้สาธิตเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ ที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮม เมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ และยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อแสดงศักยภาพในการรองรับการขับเคลื่อน เชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ต (Connec ted Mobility)

ระบบสมาร์ทโฮม กำลังจะเป็นจริง ด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันภายในบ้านผ่านแพลตฟอร์มเดียว ระบบสมาร์ทโฮมของบ๊อช เทอร์โมสตัตอัจฉริยะ สวิตช์ประตูและหน้าต่าง ออกแบบให้เชื่อมต่อกับแอพบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยมีตัวควบคุมสมาร์ทโฮมเป็นศูนย์กลาง ทั้งระบบแสงสว่าง การทำความร้อน สัญญาณการตรวจจับควัน ระบบประตู หน้าต่าง แค่เราปิดประตูบ้าน ก้าวเท้าออกไป สมาร์ทโฮมจะปิดไฟ ลดอุณหภูมิร้อนโดยอัตโนมัติ

ตู้เย็นที่ติดตั้งกล้องภายใน ช่วยให้เจ้าของบ้านใช้สมาร์ทโฟนเช็กตู้เย็นตอนเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เกตได้อย่างสะดวกว่า ยังมีมะเขือเทศหรือไข่เหลือพอสำหรับอาหารเช้าหรือไม่

สมาร์ทซิตี้ ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นเพื่อการจอดรถ สำหรับเมืองแห่งอนาคตโซลูชั่นชุด IoT (IoT Suite) ของบ๊อชเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์รองรับการเชื่อมต่อของแอพพลิเคชั่น บริการ หน่วยงานท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันในเมือง ๆ หนึ่ง สามารถเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟ ระบบแสงสว่าง โครงสร้างพื้นฐานด้านจราจร และตัวอาคารต่าง ๆ

ระบบจอดรถอัตโนมัติ นอกจากจะช่วยขจัดปัญหาที่จอดรถ ยังทำให้จอดได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่ผู้ขับจอดรถไว้บริเวณทางเข้าที่จอด แล้วใช้แอพบนสมาร์ทโฟนสั่งการให้รถหาพื้นที่ีจอด และควบคุมให้รถย้อนกลับมายังจุดที่จอดตอนแรกได้ด้วยวิธีการเดียวกัน

ทั้งนี้ ระบบจอดรถอัตโนมัตินี้ต้องมีอุปกรณ์รองรับด้วย อาทิ โครงสร้างขั้นพื้นฐานของโรงจอดรถที่ทันสมัย ตัวเซ็นเซอร์ในรถยนต์ และการเชื่อมต่อระหว่างตัวเซ็นเซอร์และที่จอดรถ เพื่อให้รถสื่อสารกับที่จอดรถได้ โดยเซ็นเซอร์จะตรวจจับว่ามีพื้นที่ว่างและชี้ตำแหน่งจอดรถเพื่อให้รถไปจอดจุดนั้นได้

ระบบนำทางบนทางหลวง จะเป็นตัวควบคุมการขับบนทางด่วน อุปกรณ์ตรวจจับหรือเซ็นเซอร์จะคอยตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของยานยนต์ และนำข้อมูลไปผนวกกับข้อมูลแผนที่ล่าสุด ทำให้ผู้ขับขับขี่ได้อย่างสบายใจบนทางหลวง ด้วยรถที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ

บ๊อชได้ทดสอบเทคโนโลยีนี้กับสภาพถนนจริงในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่นแล้ว นวัตกรรมนี้น่าจะออกสู่ตลาดภายในปี 2563.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 471