อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กสทช. ยืนยันได้แบงก์การันตีเตรียมรอฤกษ์จ่ายเงิน

กสทช. เผยทรูรอฤกษ์จ่ายเงิน ยืนยันได้แบงก์การันตีแล้ว มอบหมายให้รองเลขาธิการสอบข้อเท็จจริง หลังเกิดวิพากษ์วิจารณ์ กรณีอ้าง พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทำโอนย้ายผ่านร้านสะดวกซื้อ พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 น.

 วันนี้(10 ก.พ.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า  สำหรับความคืบหน้าการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่900 เมกะเฮิรตซ์ นั้นล่าสุดบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี)  ได้ยืนยันว่าได้ทำแบงค์การันตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเหลือฤกษ์ที่จะมาชำระเท่านั้น  โดยทั้ง 2 รายที่ชนะการประมูลนั้นสามารถเข้ามาชำระได้จนถึงวันที่ 21 มี.ค. นี้และหากพ้นกำหนดจะเป็นการกระบวนการเพิกถอนใบอนุญาต และจะส่งผลต่อใบอนุญาตที่เคยได้รับอนุญาตภายใต้กสทช.และหากเป็นฝั่งกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)จะส่งเรื่องให้พิจารณาต่อไป

สำนักงานกสทช.ได้เตรียมแนวทางรองรับ หากจำเป็นต้องประมูลใหม่ราคาประมูลจะเริ่มต้นที่ราคาของผู้ชนะการประมูลครั้งที่แล้ว  ผู้ไม่มาจ่ายเงินไม่สามารถเข้ามาร่วมประมูลได้ หากไม่มีผู้ประสงค์จะประมูลจะทิ้งคลื่นไว้ 1 ปีจึงจะประมูลใหม่ ทั้งนี้ขอยืนยันว่าสำนักงานกสทช.จะไม่ยอมให้รัฐเสียหาย

                ส่วนกรณีบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)  และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)  ร่วมทำหนังสือยื่นต่อสำนักงานกสทช.เพื่อขอให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบวิธีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์มือถือกรณีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือบางรายที่ดำเนินการโอนย้ายลูกค้าของผู้ให้บริการรายอื่นผ่านร้านสะดวกซื้อนั้น  ได้มอบหมายให้นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการกสทช.ด้านโทรคมนาคมเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียนและข้อเท็จจริงในการดำเนินการของผู้ประกอบการที่มีการกล่าวอ้างถึงคือบริษัท ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) แล้วนำส่งให้สำนักงานกสทช.ภายในวันที่12 ก.พ. 59 เพื่อนำเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในวันที่16 ก.พ. 59 

อย่างไรก็ตามทียูซี ได้ส่งหนังสือชี้แจงว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งอ้างว่ามีผลบังคับใช้มาแล้ว 2-3 เดือน ทำให้สามารถทำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ดังนั้นจึงต้องดูก่อนว่าประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอนย้ายเลขหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการและกำกับดูแลการแข่งขันที่เป็นธรรมให้มีการเรียกเก็บเอกสารที่ลงนามยืนยันโดยผู้โอนย้าย ที่กสทช. ออกมานั้น กำหนดให้เป็นลายเซ็นต์จริง แล้วพ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลต่อประกาศหรือไม่หากมีผลกสทช.ก็ต้องปรับปรุงประกาศให้สอดรับกับกฎหมาย  ทั้งนี้ หากทียูซี ทำความผิดจริงกสทช.ต้องส่งจดหมายแจ้งเตือนให้หยุดการกระทำดังกล่าวส่วนผู้เสียหายก็ต้องนำผลจากการพิจารณาของกสทช.ไปฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 217