อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

สพธอ.ชี้ไทยเสี่ยงภัยไซเบอร์อันดับ2ของอาเซียน

สพธอ.เร่งพัฒนาระบบป้องกันภัยคุกคามออนไลน์ของประเทศ พบภาครัฐถูกโจมตีสูงสุดระบุ ตั้งเป้าประเทศไทยต้องลดอันดับลงภายใน 2 ปี ศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 04.16 น.

วันนี้ (12 ก.พ.) ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ปัจจุบันภัยคุกคามไซเบอร์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยถูกภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย โดยเฉพาะเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐจะโดนโจมตีและสร้างความเสียหายต่อระบบมากที่สุด เนื่องจากจุดอ่อนของเว็บไซต์ที่ขาดการเอาใจใส่และเฝ้าระวังความมั่นคงทางไซเบอร์ ขาดแคลนบุคคลากรที่เพียงพอในการรับมือ

โดยข้อมูลพบว่า ในปี 2558 ประเทศไทยพบภัยด้านความมั่นคงปลอดภัยและดำเนินการแก้ไขไปแล้ว 4,300 กรณี แบ่งเป็นภัยคุกคามที่เกี่ยวกับโปรแกรมไม่พึงประสงค์สูงสุด 1,500 กรณีหรือคิดเป็น 35% ซึ่งเทียบระดับโลกประเทศไทยอยู่ใน TOP อันดับ 25 ในเรื่องนี้จากการจัดอันดับของไมโครซอฟท์และแคสเปอร์สกี้ อีกทั้งพบว่า มีภัยจากการหลอกลวงจำนวน 1,100 กรณี การบุกรุกเจาะระบบสำเร็จ 1,000 กรณี ซึ่งการบุกรุกเจาะระบบมักเป็นการโจมตีเพื่อเป็นเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ที่สร้างความเสียหายต่อองค์กรหรือหน่วยงานนั้นมากอีกรูปแบบหนึ่ง

"2 ปีที่ผ่านมาจำนวนภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นถึง 150% เป็นการโจมตีระบบภาครัฐถึง 80% จากข้อมูลทั้งหมดซึ่งเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับต่างประเทศที่หน่วยงานภาครัฐมักจะถูกโจมตีลักษณะนี้เช่นกัน" นายอุตตม กล่าว

ด้านนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาดังกล่าว สพธอ.ได้ขยายโครงการ ThaiCERT Government Monitoring System เพื่อช่วยเหลือและรับมือ ป้องกันภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์ให้หน่วยงานภาครัฐที่สำคัญด้วยงบประมาณ 200 ล้านบาท โดย สพธอ.จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ให้กับ 80 หน่วยงาน 240 เว็บไซต์แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการและเร่งขยายอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ภัยคุกคามและป้องกันการโจมตีทางระบบออนไลน์ได้ทันท่วงที.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 316