อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

ผลสำรวจเด็กไทยเจอกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของทุกเพศทุกวัย หากใช้อย่างไม่รู้เท่าทัน สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเด็กและเยาวชน อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 01.09 น.

ซึ่งจากผลสำรวจล่าสุดของดีแทค ระบุเด็กไทยกำลังเผชิญภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ เป็นปัญหาที่เด็กไทยเผชิญอยู่และมีอัตราการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นมหันตภัยเงียบที่เด็กอาจจะทำหรือโดนกระทำอย่างไม่รู้ตัว

“นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์” ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า ดีแทค ได้ทำโครงการ Safe Internet การใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งปูพื้นฐานให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนเป็นหลัก

เพื่อให้สอดคล้องกับสถิติภาพรวมของประเทศไทยที่มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง 75% และมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือเกือบ 8 ชั่วโมงต่อวัน

ทั้งนี้จากผลสำรวจที่ ดีแทค และเทเลนอร์กรุ๊ป ทำเป็นประจำทุกปี และเผยแพร่ในช่วงสัปดาห์ของวันรณรงค์ใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยโลก โดยปีนี้ได้สำรวจเด็ก 1,336 คน อายุระหว่าง 12-18 ปี ซึ่งอยู่ในหัวเมืองหลัก พบว่า เด็กไทยกำลังเผชิญภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

33% ของเด็กไทย มีประสบการณ์ของการเป็นทั้งผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งหรือก่อกวนบนโลกออนไลน์ จากคนที่ไม่รู้จัก และหรือจากคนที่รู้จัก ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่แกล้งอยู่ในโลกของความเป็นจริง

ในขณะเดียวกันเด็กเหล่านี้ก็เป็นผู้กลั่นแกล้งคนอื่นบนโลกออนไลน์โดยปิดบัง ไม่เปิดเผยชื่อจริงในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วย

35% ของเด็กไทย จะถูกสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เกมอันตราย หรือเว็บอนาจาร ที่เต็มไปด้วยคำก้าวร้าวและหยาบคาย ซึ่งจะเข้าไปดูและเกิดพฤติกรรมเลียบแบบ

59% ของเด็กไทย จะรู้สึกว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาหรือเผชิญหน้ากับความเลวร้ายบนโลกออนไลน์นี้ได้ด้วยตัวเอง หรือจะปรึกษาเพื่อนเป็นอันดับแรก

ปัญหาเรื่องของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ นับวันจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหาสามารถลดลงได้ ก็คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนครูอาจารย์ ซึ่งจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็ก และคอยสอดส่องดูแล สร้างพื้นที่ความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับเด็ก

นางอรอุมา บอกว่า สำหรับดีแทคเองในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต พร้อมเป็นองค์ความรู้และช่องทางให้กับทั้งพ่อแม่และครูอาจารย์ โดยในปีนี้จะเน้นพัฒนาบริการและทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำสังคมอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ได้ผลอย่างแท้จริง.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 656