อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เทคโนโลยีช่วยเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำ “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี” โดยใช้งบประมาณและเทคโนโลยี พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 04.42 น.

เกาะสีชัง” นอกจากจะเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวแล้วยังเป็นเมืองท่าสำคัญในการ ขนถ่ายสินค้าจากต่างประเทศ ทั้งปูนซีเมนต์ ปุ๋ย แป้งมันและถ่านหินปัญหาตามมาก็คือขยะล้นเกาะ ซึ่งมีทั้งขยะที่มากับนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 4 แสนคนต่อปีและขยะทะเลที่มาจากเรือสินค้าอีกด้วย

นายสหััสถนอมศิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะสีชังอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เล่าให้ฟังว่า ปริมาณขยะบนเกาะมากถึงวันละ 15-18 ตันและขยะทะเลที่พัดเข้ามาติดชายฝั่งอีกเกือบ 10 ตันต่อวันทำให้เกาะสีชังมีปัญหา วันละ 3 พันบาทจะใช้วิธีฝังกลบก็ไม่ได้เพราะพื้นที่เป็นหินจึงใช้วิธีการเทและเผากลางแจ้งแบบธรรมชาติแทนซึ่งก่อมลพิษและมีกลิ่นเหม็น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำ “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี”โดยใช้งบประมาณและเทคโนโลยี จาก3 ฝ่าย คือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีประมาณ19 ล้านบาทเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

รศ.ดร.วีระพงษ์แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บอกว่า เกาะสีชังถือเป็นพื้นที่ต้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงได้นำปัญหาดังกล่าวไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ให้โจทย์ มาว่า “จะทำขยะให้มีราคาได้อย่างไร เพื่อ ให้ชุมชนมีรายได้”

ทั้งนี้ ระบบการจัดการขยะมีหลายวิธีหลายเทคโนโลยีจึงต้องเลือกให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับพื้นที่ซึ่งขยะบนเกาะสีชังส่วนหนึ่งเป็นขยะทะเลทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงเลือกใช้เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ ซึ่งวิจัยและพัฒนามานานเกือบ 10 ปี มาใช้ในการเปลี่ยน ขยะให้ปุ๋ยอินทรีย์และขยะเชื้อเพลิง โดยนำขยะที่มีจำนวนมากมาหมักก่อน เพื่อคัดแยกขยะสดที่มีกลิ่นเหม็น ออกจากขยะรีไซเคิลพวกพลาสติกการหมักจะใช้เวลาประมาณ 20-30 วัน ขยะสดซึ่งเป็นสารอินทรีย์จะกลายเป็นปุ๋ยส่วนขยะที่ไม่ใช่สารอินทรีย์ที่คัดแยกได้ จะนำมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ อัดแน่นเพื่อพร้อมเข้าสู่กระบวนการ ที่จะเปลี่ยนให้เป็นเชื้อเพลิงขยะสามารถต่อยอดทำได้ ทั้งผลิตไฟฟ้าหรือผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง

นักวิจัย บอกว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อจัดการขยะชุมชนทั่วประเทศและได้ดำเนินการสำเร็จ และใช้ประโยชน์เป็นรูปธรรมแล้วที่เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

แม้เทคโนโลยีจะช่วยแก้ปัญหา เปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้ของชุมชนแต่หากจะแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนแล้ว สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับทุกคน.

นาตยา คชินทร
nattayap.k@gmail.comคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 694