อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

บทบาทของผู้หญิง ยุคสังคมดิจิตอล (1)

ในยุคดิจิตอลนี้งานประเภทหนึ่งที่มีปริมาณความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกินกว่าจำนวนของแรงงานที่มีทักษะที่สามารถผลิตขึ้นมาในแต่ละปี ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 05.42 น.

ในศตวรรษที่ 21 นี้ โลกของเราถูกเปลี่ยนถ่ายจากยุคอุตสาหกรรมมาสู่ยุคสารสนเทศ (Information Age) อย่างเต็มตัว เป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิตอลสร้างสรรค์ (Creative-Digital Economy) ที่โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอล ไอที และ ระบบสารสนเทศถูกนำมาใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกและเป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยเร่งมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วเหมือนติดปีก

ซึ่งหากเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่งานส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาพละกำลังและความแข็งแรงทางกายภาพทำให้บทบาทของผู้หญิงในหน้าที่การงานไม่ค่อยเด่นชัดนัก งานดี ๆ งานสำคัญ ๆ จำนวนมากในศตวรรษที่ 21 ก็เปลี่ยนกลายเป็นงานที่ต้องอาศัยการแข่งขันกันด้วยกำลังสมอง แข่งกันด้วยองค์ความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้สรีระทางกายภาพที่แตกต่างกันในแต่ละเพศไม่ได้เป็นตัวแปรตัดสินความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกต่อไป

ในยุคดิจิตอลนี้งานประเภทหนึ่งที่มีปริมาณความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกินกว่าจำนวนของแรงงานที่มีทักษะที่สามารถผลิตขึ้นมาในแต่ละปี ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ก็คือ งานโปรแกรมเมอร์หรือนักเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเอง ซึ่งหากคุณผู้อ่านได้เคยมีประสบการณ์เขียนโปรแกรมมาบ้างก็คงจะพอทราบว่างานนี้เป็นงานที่ต้องการความละเอียดถี่ถ้วน ต้องการความรอบคอบ ต้องการคนที่สามารถคิดอย่างมีตรรกะมีหลักการและมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน แต่คุณผู้อ่านทราบไหมครับว่างานโปรแกรมเมอร์ที่หลาย ๆ คนมองว่าเป็นงานของเด็กวิทย์หรือเด็กเนิร์ดสุดพลังนี้ ล่าสุดมีงานวิจัยที่ระบุว่ากลับเป็นผู้หญิงเสียอีกที่สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีกว่า

สำนักข่าว BBC ได้นำเสนอผลงานการวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยสองแห่งในสหรัฐอเมริกา (California Polytechnic State University และ NorthCarolina State University) ซึ่งพยายามหาทางวัดว่าเพศหญิงหรือเพศชายกันแน่ที่เขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีกว่ากัน โดยการวิจัยนี้ทำการสำรวจใน GitHub ซึ่งเป็นแหล่งแชร์โค้ดโปรแกรมที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีจำนวนผู้ใช้ปัจจุบันกว่า 12 ล้านคน และแม้ว่าผู้เข้าใช้งาน GitHub จะไม่จำเป็นต้องระบุเพศเอาไว้ให้ใคร ๆ รู้ แต่ผู้วิจัยก็อาศัยการสืบค้นเพิ่มเติมเองผ่านทางอีเมลที่ใช้สมัคร GitHub ซึ่งมักเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์อีกทีหนึ่งทำให้ผู้วิจัยสามารถระบุเพศของผู้ใช้ GitHub จำนวน 1.4 ล้านคนและนำข้อมูลของผู้ใช้ที่ทราบเพศเหล่านั้นมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้

โดยผลการวิจัยข้อมูลผู้ใช้ 1.4 ล้านคนใน GitHub ภายในระยะเวลา 1 วันเต็มที่วัดตัวเลขอัตราความสำเร็จในการได้รับอนุมัติ Pull Request (การร้องขอไปยังโปรเจคท์ของโปรแกรมที่มีการพัฒนามาก่อนแล้วให้นำโค้ดโปรแกรมของเราซึ่งเป็นคนนอกเข้าไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของโค้ดในโปรเจคท์นั้นด้วย) พบว่า อัตราการได้รับอนุมัติของโปรแกรมเมอร์หญิงคือ 78.6% ในขณะที่โปรแกรมเมอร์ชายนั้นตัวเลขการได้รับอนุมัติอยู่ที่ 74.6% เท่านั้น ดังนั้นต่อไปใครจะพูดว่าวิศวกรคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์หญิงเขียนโปรแกรมเก่งน้อยกว่าชายแล้วละก็คงจะต้องคิดให้ดี ๆ ก่อนพูดแล้วนะครับ

อีกประเด็นร้อนที่ผู้วิจัยนำเสนอไว้ คือ ประเด็นเรื่องความลำเอียงในเพศที่พบว่าการระบุเพศไว้ให้รู้ได้อย่างชัดเจนในข้อมูลส่วนตัวของ GitHub นั้นมีผลทำให้ตัวเลขความสำเร็จในการได้รับอนุมัติ Pull Request ลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญสำหรับเพศหญิง เพราะในขณะที่กลุ่มโปรแกรมเมอร์หญิงที่ไม่ระบุเพศไว้ในข้อมูลส่วนตัวของ GitHub นั้นมีอัตราการได้รับอนุมัติอยู่ที่ 71.8% แต่กลุ่มโปรแกรมเมอร์หญิงที่ระบุเพศไว้ให้รู้อย่างชัดเจนกลับมีอัตราการได้รับอนุมัติลดลงเหลือเพียง 62.5% เท่านั้น

ประเด็นความน่าคลางแคลงใจในความลำเอียงทางเพศนี้ว่าไปแล้วก็สอดคล้องกันกับสถิติจำนวนของพนักงานในบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในปัจจุบัน ไว้วันพุธหน้าผมมาเล่าให้ฟังต่อเกี่ยวกับสถิติข้อมูลของพนักงานในบริษัทเทคโนโลยีครับ.

ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
chutisant.ker@nida.ac.thคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 466