อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

บทบาทของผู้หญิงยุคสังคมดิจิตอล (จบ)

เมื่อวันพุธที่แล้วผมชวนคุณผู้อ่านประจำคอลัมน์วันพุธของผมมาคุยกันเรื่องบทบาทของผู้หญิงในโลกสารสนเทศว่ามีความสำคัญมากกว่าแต่ก่อนมาก โดยเฉพาะในแวดวงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 04.54 น.

ซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง BBC ได้นำเสนอผลงานการวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยสองแห่งในสหรัฐอเมริกา (California Polytechnic State University และ North Carolina State University) โดยจากผลการวิจัยเก็บข้อมูลได้พบว่าในปัจจุบันนั้นผู้หญิงสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีกว่าผู้ชายไปแล้วเสียอีก

โดยในงานวิจัยนี้มีการกล่าวถึงประเด็นเรื่องความลำเอียงในเพศที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งครับ ที่พบว่าการระบุเพศไว้ให้รู้ได้อย่างชัดเจนในข้อมูลส่วนตัวนั้นมีผลทำให้ตัวเลขความสำเร็จในโปรเจคท์ลดลงสำหรับเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญ ประเด็นนี้จะว่าไปแล้วก็สอดคล้องกันกับสถิติจำนวนของพนักงานในบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในปัจจุบัน เช่น บริษัทเฟซบุ๊ก (ข้อมูลในปี ค.ศ. 2015 โดย Maxine Williams, Global Director of Diversity) นั้นทั้งบริษัทมีพนักงานหญิงอยู่เพียง 32% ถ้าเจาะลึกไปเฉพาะพนักงานด้านเทคโนโลยีก็ยิ่งแล้วใหญ่เพราะมีผู้หญิงอยู่เพียง 16% เท่านั้น แต่หากเป็นงานอื่นที่ไม่ใช่ด้านเทคโนโลยีก็จะมีสัดส่วนพนักงานหญิงกับชายใกล้เคียงกัน

หรือถ้าไปดูสถิติตัวเลขจากบริษัทกูเกิลบ้างก็ไม่ต่างกัน เพราะทั้งบริษัทมีผู้หญิงอยู่เพียง 30% และถ้าเจาะเฉพาะด้านเทคโนโลยีจำนวนพนักงานหญิงก็เหลือเพียง 18% (ข้อมูลในปี ค.ศ. 2015 จาก https://www.google.co.uk/diversity/ ) ซึ่งถ้ารวมตัวเลขสถิติเหล่านี้กับผลงานวิจัยที่นำเสนอผ่าน BBC ที่ผมกล่าวถึงไปตอนต้น ก็อาจสรุปได้อย่างคร่าว ๆ ว่าที่จริงแล้วเพศหญิงอาจจะมีพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และคุณสมบัติทางด้านนี้ที่ดีมากกว่าเพศชายเสียอีก แต่สังคมในปัจจุบันดูเหมือนจะยังไม่สามารถนำความเก่งเหล่านั้นของเพศหญิงออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นัก ไม่ว่าสาเหตุจะมาจากความลำเอียงส่วนบุคคล ค่านิยมและความเชื่อของสังคม หรือภาระหน้าที่ด้านอื่นของเพศหญิงที่ถูกคาดหวังโดยสังคมก็ตาม

คนเราทุกคนนั้นล้วนแตกต่างกันตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาขึ้นมาดูโลกแล้ว ด้วยความแตกต่างทางเพศที่ธรรมชาติสร้างให้เป็นมานั้น ตัวผมเองไม่คิดว่าผู้หญิงจะต้องเท่าเทียมกับผู้ชายในทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ มิติ และในทางตรงข้ามก็เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ชายจะทำอะไรได้เหมือนหรือทำได้ดีเท่ากับผู้หญิงในทุก ๆ อย่างเช่นกัน

แต่ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลสร้างสรรค์ที่ประเทศส่วนใหญ่แข่งขันห้ำหั่นกันด้วยอำนาจและการเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ ผมเชื่อว่าวิธีหนึ่งในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแบบก้าวกระโดดที่ไม่ควรมองข้ามคือ การสนับสนุนให้ประชากรเพศหญิงซึ่งมีจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารถที่แท้จริงในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล ให้เพศหญิงได้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับเพศชายในการคิดค้นเทคโนโลยีนวัตกรรมร่วมกัน ใช้ประโยชน์จากความถนัดเฉพาะของแต่ละเพศเป็นจุดแข็งของนวัตกรรม และรวมไปถึงอุดจุดอ่อนด้วยการเติมเต็มให้กันในส่วนที่ขาดของแต่ละเพศ

วิธีนี้หรือแนวคิดนี้จะทำให้เศรษฐกิจและสังคมเราเติบโตได้เหมือนติดปีก และเป็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืน และสมดุลในระยะยาวด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ หรือการเมืองก็ตาม.

ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
chutisant.ker@nida.ac.thคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 635