อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

แนวคิดโลกยุคใหม่ของการทำงาน งานกับชีวิตประจำวันไปด้วยกัน

จากผลสำรวจของพนักงาน 13 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย จำนวน 5,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีพนักงานในประเทศไทยจำนวน 400 คน พบว่า พนักงาน 47 คน จาก 100 คน ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 05.30 น.

ปัจจุบันเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไปสู่ยุคโมบายและคลาวด์เศรษฐกิจเริ่มปรับเปลี่ยนมาอยู่บนพื้นฐานของความรู้และบริการ (Knowledge and Service based economy) มากขึ้น หลาย ๆ ธุรกิจจึงมีระบบการจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปโดยให้ความสำคัญกับการทำงานนอกสถานที่และใช้เทคโนโลยีเพื่อเอื้อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

จากผลสำรวจของพนักงาน 13 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย จำนวน 5,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีพนักงานในประเทศไทยจำนวน 400 คน พบว่า พนักงาน 47 คน จาก 100 คน มองว่า องค์กรช่วยผลักดันให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการทำงานร่วมกันและเกิดการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา รวมถึงสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน

“ไมโครซอฟท์มองว่าหากองค์กรมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิการควบคู่ไปกับการสนับสนุนความแตกต่างของไลฟ์สไตล์ของพนักงานจะทำให้พนักงานจัดการชีวิตการทำงานและเรื่องส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้น เทรนด์การทำงานยุคใหม่จึงไม่ได้มองถึงความสมดุลของงานและชีวิตส่วนตัว (Work-LifeBalance) อีกต่อไป แต่จะเป็นการผสานงานกับชีวิตเข้าด้วยกัน (Work–Life Integration) โดยใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อ”ศิริวรรณ ทองเหลือง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ประเทศไทย จำกัด กล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่าเพียง 3 ใน 10 ของคนทำงานในเอเชียสามารถผสานงานกับชีวิตส่วนตัวเข้าด้วยกัน พนักงานในประเทศไทยร้อยละ 69 ยังจำเป็นต้องเข้าออฟฟิศเพื่อใช้เครื่องมือที่มีเฉพาะในออฟฟิศเท่านั้นและร้อยละ 25 บอกว่าพวกเขาเข้าออฟฟิศเพื่อที่จะใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน ซึ่งทำให้เห็นถึงช่องว่างในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้ประสิทธิผลจากการทำงานมากที่สุด

ไมโครซอฟท์จึงมีแนวคิด “โลกยุคใหม่ของการทำงาน” เพื่อให้พนักงานทำงานนอกสถานที่และยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรได้โดยมีแนวทางดังนี้

1) บริหารประสิทธิภาพของการทำงานแทนการเข้างาน จากการสำรวจพบว่า จากลักษณะการทำงานที่ต้องพบปะกับลูกค้าพนักงานร้อยละ 72 จะใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันใน 5 วันทำงาน ในการทำงานนอกออฟฟิศ หัวหน้างานควรศึกษาวิธีจัดการทีมให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะด้วยการตั้งตัวชี้วัดผลสำเร็จหรือ KPI 2) สร้างการทำงานร่วมกันระหว่างทีม เช่นการแชร์ไอเดียระหว่างเพื่อนร่วมงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งยกระดับเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้การทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อทำลายกำแพงระหว่างพนักงานด้วยกัน

3) การเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมพนักงานส่วนใหญ่ต้องการเข้าออฟฟิศเพียงเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และเครื่องมือ ในบางที่พนักงานระดับบริหารกลับมีเครื่องมือในการทำงานที่ดีกว่า สิ่งที่สำคัญคือพนักงานทุกคนจะต้องเข้าถึงเครื่องมือในการทำงานเพื่อให้พวกเขาทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและทำงานจากนอกสถานที่ได้ แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ต้องมั่นใจว่าข้อมูลจะปลอดภัยและได้รับการปกป้อง.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 428