อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

25 ปีสวทช. วิจัยเพื่ออนาคตประเทศไทย

เข้าสู่ปีที่ 25 กับหน่วยงานวิจัยระดับประเทศอย่าง “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” หรือ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 01.11 น.

เข้าสู่ปีที่ 25 กับหน่วยงานวิจัยระดับประเทศอย่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ให้การสนับสนุนและดำเนินงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้ทั้งภาคการผลิต บริการและภาคสังคม

“ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล” ผู้อำนวยการ สวทช. บอกว่า 25 ปีที่ผ่านมา สวทช.ได้สร้างผลงานและส่งมอบให้กับสังคมเป็นจำนวนมาก ทั้งการวิจัยเพื่อการเกษตร พัฒนาพันธุ์ข้าว ชุดตรวจโรคในสัตว์และพืชต่าง ๆ งานด้านสาธารณสุข และการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชน ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ ซึ่งผลงานต่าง ๆ สวทช.ได้มีการนำเสนอในงานประชุมวิชาการของสวทช. ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ปีนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สวทช.จะจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 (NSTDA Annual Conference) หรืองาน NAC 2016 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ 25 ปี สวทช.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย”

เน้นการนำผลงานวิจัยจากศูนย์แห่งชาติทั้ง เนคเทค ไบโอเทค เอ็มเทคและนาโนเทค รวมถึงผลงานที่ทำร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร =ไปใช้ขับเคลื่อนประเทศในกลุ่มคัสเตอร์ต่าง ๆ เช่น อาหารและการเกษตร การผลิตและบริการ พลังงานสิ่งแวดล้อม สุขภาพการแพทย์ ชุมชนสังคม แนวโน้มอนาคต การถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนากำลังคน

ไฮไลต์ผลงานที่น่าสนใจ เช่น เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา ผลงานการพัฒนาของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือนาโนเทค ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลงานนี้ผู้วิจัยบอกว่าใช้กับผู้ที่ได้รับการตรวจด้วยวิธีการป้ายกรดน้ำส้ม ตัวเครื่องถูกออกแบบให้สามารถควบคุมแหล่งกำเนิดแสงขาว รับภาพโดยให้ระยะการทำงานของกล้องที่แน่นอน และมีโปรแกรมช่วยในการวินิจฉัย ตัวเครื่องกะทัดรัดสะดวก ปลอดภัย สามารถพกพาได้ง่าย และเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารแบบไร้สายได้ ปัจจุบันผลงานนี้ได้มีการนำไปทดสอบการใช้งานขั้นต้นแล้วที่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลภูมิพล

นอกจากนี้ทีมวิจัยจากนาโนเทคยังมีการพัฒนา “ตัวพาอนุภาคนาโน” ที่ใช้ไคโตซาน ผ่านกระบวนการทางเคมี ปัจจุบันนำไปใช้นำส่งยาเฉพาะจุด เพื่อช่วยในการเก็บกักสารออกฤทธิ์เช่นสมุนไพร หรือสารที่มีปัญหาระเหยเร็ว โดยยืดเวลาในการออกฤทธิ์ เช่นกลิ่นในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากได้นานกว่า 4 ชั่วโมง

ด้านทีมวิจัยจากเนคเทคนำเสนอโปรแกรมทันระบาด ที่มีทั้งโมบายแอพพลิเคชั่นและเว็บแอพพลิเคชั่น ช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการแพทย์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

งานวิจัยไบโอเซ็นเซอร์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย จากการพัฒนาร่วมกันของไบโอเทคและเนคเทค ส่วนเอ็มเทค โชว์เทคโนโลยีปรับปรุงเนื้อสัมผัสในอาหารสุขภาพ ช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

ห้ามพลาด ..การสาธิตระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และโครงการพัฒนาชุดโมเดลต้นแบบการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบราง ในพื้นที่รอบสถานีรถไฟธรรมศาสตร์ รังสิต และชมแอพพลิเคชั่นใหม่ ไลน์สำหรับองค์กร “ Wolf Inc” ที่เป็นผลงานจากฝีมือนักพัฒนาคนไทยล้วน ๆ

นอกจากนี้ยังมีการประชุมและสัมมนา มากกว่า 50 หัวข้อ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และการรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งาน NAC 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-2 เมษายน 2559 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานฟรีที่ https://www.nstda.or.th/nac2016/

ไปดูกันซิว่า 25 ปีที่ผ่านมา สวทช. ตอบโจทย์อนาคตประเทศไทยอย่างไร !.

นาตยา คชินทร
nattayap.k@gmail.comคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 608