อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กสทช.ไม่เลื่อนจ่ายเงินประมูลทีวีดิจิตอลงวด 3

กสทช. ดับฝันผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ไม่ให้เลื่อนจ่ายค่าประมูลงวด 3 - ไม่ขยายอายุใบอนุญาตให้มากกว่า 15 ปี เสนอแนวทางแก้กฎหมายเปลี่ยนมือถือครองใบอนุญาตต่อสนช. พุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น.

วันนี้( 9 มี.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)นายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า การประชุมกสทช. วาระพิเศษ เรื่องข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลโดยได้พิจารณาว่าไม่สามารถเลื่อนการชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลงวดที่ 3เช่นเดียวกันงวดที่ 2 ที่ผ่านมา โดยกสทช.ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ที่ได้กำหนดไว้  ซึ่งหากผู้ประกอบการพ้นระยะเวลาชำระเงินซึ่งจะครบวันที่24 พ.ค. 59  ก็ต้องเสียค่าปรับตามที่กำหนด   นอกจากนี้ยังให้กสทช. หรือ กสท. สามารถใช้ดุลยพินิจในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ โดยจะต้องดูเจตนานำมาประกอบกัน

ส่วนเรื่องการขยายระยะเวลาใบอนุญาตให้มากกว่า 15ปี หรือ การนับอายุใบอนุญาตเมื่อโครงข่ายทีวีดิจิตอลครอบคลุมนั้น กสทช. เห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตามกฎหมายกำหนดให้อายุใบอนุญาตไม่เกิน 15 ปี ในขณะเดียวกันประเด็นการคืนใบอนุญาตประกอบกิจการนั้นสามารถกระทำได้แต่ต้องชำระเงินค่าประมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้รัฐเกิดความเสียหายซึ่งกสทช.ยังได้เสนอแนวทางเพิ่มเติมโดยการเปลี่ยนมือผู้ประกอบการถือครองใบอนุญาตซึ่งผู้ประกอบการต้องยื่นเสนอต่อสนช. เพื่อขอให้แก้กฎหมาย 

นอกจากนี้ยังให้สำนักงานกสทช.กำหนดอัตราเพิ่มโทษปรับทางปกครองให้สูงขึ้นเพื่อลงโทษผู้ประกอบการที่ไม่ดำเนินการเรียงช่องโทรทัศน์ให้เหมือนกันทุกรูปแบบการออกอากาศ ตามประกาศของกสทช.    ส่วนด้านการรับเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำเรตติ้ง นั้น ให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลและสมาพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทำความเห็นส่งมายังคณะที่ปรึกษากฎหมายว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการสำรวจเรตติ้งใหม่เช่นไรเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.)

นายฐากร กล่าวว่า  สำหรับการเผยแพร่กิจการเป็นการทั่วไป หรือ มัสต์แครี่ เพื่อให้สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ทั่วถึงนั้นเห็นว่าเมื่อโครงข่ายทีวีดิจิตอลครอบคลุม 95 % นั้นควรยกเลิกมัสต์แครี่หรือหากโครงข่ายทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี นำทีวีดิจิตอลไปออกนั้นต้องรับหน้าที่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง  ส่วนงบการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลโดยจากนี้จะประกาศเชิญชวนเพื่อจัดจ้างผู้ผลิต กิจกรรมรณรงค์ต่างๆผ่านเว็บไซต์  ส่วนการแจกคูปองเพิ่มเติมให้ครบ22. 9 ล้านครัวเรือน จากที่ได้ดำเนินการแจกไปแล้ว 14. 1 ล้านครัวเรือนนั้นทางคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการของรัฐ(คตร.) ได้เห็นชอบ และอยู่ในระหว่างการเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) 

                อย่างไรก็ตามจากนี้จะนำข้อมูลรายงานต่อศาลปกครองกลางให้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาทีวีดิจิตอล ที่สืบเนื่องจากมีการฟ้องร้องกันคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 475