อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กสทช.แนะทีวีดิจิตอล ต้องคุมกันเองหากเกิดปัญหาจริยธรรมสื่อ

กสทช.ถกร่วมช่องทีวีดิจิตอล จรรยาบรรณ – จริยธรรมสื่อระบุ องค์กรวิชาชีพสื่อต้องสร้างระบบกำกับกันเอง พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 06.00 น.

 วันนี้( 10 มี.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตและประกาศกสทช. ในประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบทางสังคม ร่วมกับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลว่า เบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหาด้านจริยธรรมของสื่อ หรือกระแสกดดันสังคมผ่านโซเซียลมีเดีย นั้นให้ช่องดำเนินการกำกับตรวจสอบกันเองภก่อน และหากมีการร้องเรียนผ่านมายังคอลเซ็นเตอร์สำนักงานกสทช.โทร1200 นั้น จะส่งเรื่องไปยังช่องเพื่อให้พิจารณาแก้ไขและหากยังไม่ได้ข้อสรุป ก็ส่งต่อให้องค์กรวิชาชีพพิจารณาและหากองค์กรวิชาชีพยังไม่สามารถกำกับดูแลได้อีก คงเป็นหน้าที่กสทช.จะช่วยพิจารณา  โดยหากเป็นประเด็นสำคัญควรหยิบยกขึ้นมาพิจารณาด้วยตัวเองในเวลา3-5 วันให้มีคำตอบ ถ้าเป็นประเด็นที่ไม่ละเอียดอ่อนอาจใช้เวลา 10-15วันพิจารณาให้ได้ข้อสรุป

 

ทั้งนี้องค์กรวิชาชีพสื่อ หรือสมาคม นั้นมีมาตรฐานกลางในการกำกับดูแลกันเองเพื่อดูแลการปฎิบัติหน้าที่ของสมาชิกในขณะเดียวกันแต่ละช่องก็ได้จัดทำกลไก มาตรฐานเพื่อดูแลกันเองภายในช่องซึ่งก็อยากให้จัดทำเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ทางกสทช. จะได้ประสานขอดูกลไกโดยได้รับความยินยอมจากช่อง นอกจากนี้เสนอให้กสทช.สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้แต่ละองค์กรโดยใช้เงินจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม(กสทปส.)  โดยจากนี้จะนำเสนอบอร์ดกสทช.ต่อไป

 

                นอกจากนี้ยังจะผลักดันร่างประกาศกสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการร่วมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ... ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ถูกคัดค้าน  โดยหลังจากนี้กสทช.จะส่งร่างฯให้ช่องและองค์กรวิชาชีพแสดงความคิดเห็นส่งกลับมาให้กสทช.พิจารณาสรุปเป็นร่างประกาศฯในช่วงกลางเดือนเม.ย.นี้

 

                “ แต่ละช่องมีการดูแลกันเองภายในช่องบางช่องมีการตั้งผู้ตรวจสอบ หรือกรรมการขึ้นมาพิจารณาหากเกิดปัญหา  มีมาตรการตั้งแต่ตัดเงินเดือน ไปจนถึงการพักงานชั่วคราวเป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการกำกับดูแลกันเอง  และก็มีการตื่นตัวกัน  ทั้งนี้กสทช.ไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่จะพิจารณาประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมก็ต้องส่งเรื่องไปยังช่องหรือองค์กรสื่อแต่หากเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกันเนื้อหาก็ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการเนื้อหาและผังรายการพิจารณา” น.ส.สุภิญญา กล่าว คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 292