อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

คสช.อนุมัติแจกคูปองเพิ่มเติมหนุนรับชมทีวีดิจิตอล

กสทช. เผย คสช. เห็นชอบแจกคูปองทีวีดิจิตอลเพิ่มเติม 4 กลุ่ม ภายใต้กรอบวงเงินเดิม ไม่เกิน 22.9 ล้านครัวเรือน พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 05.36 น.

วันนี้( 17 มี.ค.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(เลขาธิการ กสทช.)กล่าวว่า ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.) ว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติตามมติ คตร. เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 59 เห็นชอบในหลักการให้ สำนักงานกสทช. แจกคูปองดิจิตอลทีวีเพิ่มเติมได้ในกลุ่มครัวเรือน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิแจกคูปองครั้งแรกแต่ไม่ได้รับคูปองดังกล่าว (เฉพาะที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืนสำนักงานกสทช.) 2.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีเจ้าบ้านซึ่งมีขึ้นภายหลังวันที่ 16 ก.ย. 57และ 3.ครัวเรือนที่มีบ้านและมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน 4.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว รวมทั้ง 4 กลุ่มประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยการแจกคูปองเพิ่มเติมครั้งนี้อยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครัวเรือนไม่เกิน 22.9 ล้านครัวเรือน ตามกรอบเดิม

ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. จะเร่งกระบวนการในการแจกคูปองให้เร็วที่สุดโดยจะใช้วิธีการส่งคูปองผ่านระบบไปรษณีย์ปกติไม่ลงทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหาคูปองไม่ถึงมือและตกค้างที่ไปรษณีย์กว่า 1.1 ล้านใบ นอกจากนี้การส่งแบบธรรมดาจะประหยัดกว่าจากราคาฉบับละ 10 บาท เหลือเพียงฉบับละ 3 บาท อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สำนักงานกสทช.ได้แจกคูปองไปแล้วจำนวน 14.1 ล้านครัวเรือนแล้ว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 499