อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

กสทช.สั่งยับยั้งสื่อโซเชียลหมิ่นเบื้องสูง

กสทช.ส่งหนังสือถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ช่วยตรวจสอบและยับยั้งข้อความหมิ่นเบื้องสูงตามสื่อโซเชียลมีเดีย ระบุ ถือมีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 21.01 น.

วันนี้ (17 ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ให้ตรวจสอบและยับยั้งการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันมีบุคคลบางคน บางกลุ่มนำเสนอข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค, ยูทูป, ทวิตเตอร์ และไลน์ เป็นต้น โดยมีเนื้อหาที่เป็นเท็จ ใส่ความ เสนอความเห็นอันปราศจากข้อเท็จจริง รวมทั้งกล่าวอาฆาตมาดร้ายด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ซึ่งการกระทำของบุคคลและกลุ่มบุคคลดังกล่าว ซึ่งไม่ว่าจะกระทำต่อบุคคลใดก็ตาม กฎหมายประเทศไทยได้ให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลกำหนดให้การกระทำต่อบุคคลเป็นความผิดทางอาญาและทางแพ่งและในนานาประเทศ ซึ่งถือเป็นข้อกำหนดให้การกระทำต่อบุคคลใดหรือประมุขแห่งรัฐใดให้เป็นความผิดทางอาญาและทางแพ่งเช่นกัน

โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 อันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศประชาชนชาวไทย ทุกคนต่างมีความโศกเศร้าเสียใจต่อการสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งประเทศ แต่กลับมีบุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งไม่ปรารถนาดี ได้กระทำการการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จใส่ความ เสนอความเห็นอันปราศจากข้อเท็จจริง ที่ถูกต้องไม่ตรงกับความจริง เกิดความเสื่อมเสีย ความเข้าใจผิดเกิดความขัดแย้งและความไม่สงบภายในประเทศไทย รวมทั้งความมั่นคงแห่งรัฐ

ดังนั้น กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและการให้บริการอินเตอร์เน็ต เห็นว่าการกระทำของบุคคลกลุ่มดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญาประเทศไทยและต่างประเทศ จึงขอความร่วมมือในการพิจารณาดำเนินการยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในลักษณะดังกล่าวด้วยความรวดเร็วตามที่หน่วยงานของประเทศไทยขอร้อง รวมทั้งจากช่องทาง การรายงานความไม่เหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลจากผู้ใช้สื่อออนไลน์ของท่านเช่นในกรณีของอั้ม เนโกะ เป็นต้น
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 54